Transformatory dużych mocy

Transformatory dużych mocy

Otwór pomiędzy studzienką a przestrzenią pod transformatorem należy zabezpieczyć siatką o oczkach 2×2 cm.
W celu odprowadzenia nagrzanego powietrza, nad drzwiami komory wykonuje się wywiewny otwór wentylacyjny, zabezpieczony stałą żaluzją (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku drugim przed komorą transformatorową wykonuje się rampę; nawiew usytuowany jest wówczas pod rampą. Ściany komory wykonuje się z cegły lub prefabrykatów. Drzwi zawsze powinny być stalowe, otwierane na zewnątrz.
Transformatory dużych mocy są z reguły ustawiane na wolnym powietrzu na specjalnych stanowiskach. Przed stanowiskiem wykonuje się odpowiednio wzmocniony tor do transportu transformatora na specjalnym wagonie lub na jego własnym podwoziu. Przed stanowiskiem transformator jest podnoszony za pomocą lewarów na wysokość kilkunastu centymetrów, po czym poszczególne kola jego podwozia zostają obrócone o 90° i po opuszczeniu transformator zostaje wprowadzony na stanowisko.

Z tego względu przed stanowiskiem na torze musi być wykonane specjalne skrzyżowanie szyn, dostosowane do rozstawu kół transformatora. Tor do transportu transformatorów projektuje się na nacisk od kół transformatorów, który z reguły jest większy niż obciążenie kolejowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Gdyby z obliczeń wynikało, że drewniane podkłady są niedostatecznie wytrzymałe, należy zastosować podkłady żelbetowe. Torowisko wykorzystuje się zazwyczaj jako pasmo dojazdowe dla samochodów. W tym celu zostaje ono zabrukowane kostką kamienną lub trylinką. Fundament transformatora stanowią zazwyczaj dwie ławy żelbetowe z osadzonymi szynami, umożliwiającymi wprowadzenie transformatora na stanowisko.

Końce ław są zaopatrzone w wystające pionowe odcinki dźwigarów stalowych lub szyn, które służą do zakotwienia wciągarek podczas wtaczania transformatora na fundament. Fundament transformatora jest otoczony pojemnikiem na olej, wykonanym w formie płytkiego zbiornika żelbetowego wypełnionego grubym żwirem. Zbiornik jest otwarty od góry; w jednym jego narożu wykonuje się szczelnie zakrytą studzienkę, połączoną z przestrzenią pojemnika otworem umożliwiającym odpływ oleju z pojemnika do studzienki.

Aby uniknąć zasypania studzienki żwirem, otwór należy zabezpieczyć siatką. Studzienka umożliwia usuwanie oleju lub wypompowanie wody deszczowej.
Przy małych transformatorach (do 60 MVA) w gruntach nieprzepuszczalnych stosuje się czasami dół ziemny nie obetonowany, wypełniony porowatym żużlem (uprawnienia budowlane). W wypadku wypływu oleju z transformatora usuwa się olej wraz z żużlem i daje nową zasypkę. Oszczędność inwestycyjna rekompensuje w tym przypadku stratę oleju.

Stanowisko transformatora

Stanowisko transformatora należy ogrodzić. Ogrodzenie powinno mieć zamykaną furtkę dla obsługi. W celu umożliwienia wyprowadzenia i wprowadzenia transformatora na stanowisko część ogrodzenia wykonuje się jako rozbieralną (program egzamin ustny).
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i wymiarowanie elementów budowlanych, występujących w stacjach transformatorów i rozdzielniach, są przeprowadzane w oparciu o ogólnie obowiązujące normy z zakresu budownictwa żelbetowego (opinie o programie).

Chłodnie są wymiennikami ciepła służącymi do ochładzania wód przemysłowych znajdujących się w obiegach zamkniętych. Rozróżniamy chłodno ciągu naturalnym, czyli chłodnie kominowe, oraz chłodnie o ciągu sztucznym wytwarzanym, tj. chłodnie wentylatorowe Chłodnie wentylatorowe dzielą s na celkowe i dyfuzorowe; dyfuzor ze względu na dość duże rozmiary spełniać rolę małego komina i wówczas chłodnia wentylatorowa - przy w łączeniu wentylatorów - upodabnia się do chłodni kominowej. W chłodniach suchych wymiana ciepła pomiędzy wodą a powietrzem atmosferycznym odbywa się bez strat wody, gdyż woda jest zamknięta w urządzeniach przeponowych (segregator aktów prawnych).

Do zasadniczych części chłodni należą:
a) urządzenie rozprowadzające wodę,
b) zraszalnik,
c) zbiornik wody ochłodzonej,
d) komin wywiewny (w chłodniach kominowych),
e) wentylator z napędem (w chłodniach wentylatorowych),
f) eliminator kropel wody (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !