Blog

20.08.2020

Transport daleki

W artykule znajdziesz:

Transport daleki

Transport daleki

W transporcie dalekim wydzielić można ponadto transport drogowy, szyno\ oraz transport linowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Z tymi rodzajami transportu związany jest tabor komunikacyjny, który również w niektórych przypadkach może b wykorzystany na krótsze odległości transportowe obejmujące zakres transportu bliskiego (np. koleby kolejki wąskotorowej lub dźwigi linowe).
W rozdziale tym nie ujęto natomiast transportu pompowego ani pneumatycznego masy betonowej.

Omówione w rozdz. 4 środki transportu bliskiego służące do podawania kruszywa ze składowisk do urządzeń dozujących lub bezpośrednio do koszy wsypowych betoniarek, mogą być również wykorzystane do transportu masy betonowej z miejsca jej poboru do miejsca ułożenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Z uwagi na to, że środki takie ja taczki, japonki, wózki trój- i czterokołowe o napędzie mechanicznym, koleb: przenośniki itp. zostały szczegółowo omówione w rozdz. 4, obecnie omówione zostanie jedynie ich wykorzystanie w powiązaniu z innymi urządzeniami stosowanymi przy prowadzeniu robót betonowych.
Szerokie zastosowanie do transportu masy betonowej mają w dalszym ciągi taczki, najczęściej obecnie produkowane z kołem ogumionym. Stosowane si również wózki dwukołowe (japonki), koleby wąskotorowe z napędem ręcznym oraz ostatnio wprowadzane wózki trójkołowe akumulatorowe (uprawnienia budowlane).
Właściwa organizacja robót betonowych wymaga zachowania zasady pracy równomiernej i w związku z tym należy odpowiednio zharmonizować pracę betoniarki z pracą środków transportu i siły roboczej. Biorąc pod uwagę pojemność betoniarki, czas cyklu mieszania i odległość odwozu masy betonowej do miejsca ułożenia oraz, wychodząc z równań na wydajność, możemy ustalić ilość potrzebnego sprzętu oraz zapotrzebowanie siły roboczej.
Zapotrzebowanie siły roboczej w zależności od rodzaju sprzętu i od odległości transportu dla odwozu masy betonowej od betoniarki o pojemności 250 1 przy 2-minutowym cyklu mieszania. Jak wynika z rysunku, do odległości 30 m można używać taczki, a następnie japonki.

Koleby

Koleby są wykorzystane tylko w 50%. Zapotrzebowanie siły roboczej w zależności jak wyżej, lecz dla odwozu masy betonowej od betoniarki o pojemności 500 1 przy 2-minutowym cyklu mieszania. W tym przypadku taczki mogą być wykorzystane jedynie na odległość do 25 m. Japonek i koleb używa się zależnie od odległości. Należy zwrócić tutaj uwagę na ewentualne koszty przy budowie dróg dojazdowych dla japonek lub torów pod koleby. W związku z tym taczki jako najtańszy środek transportu będą w dalszym ciągu często stosowane (program egzamin ustny).

Zasadniczym problemem będzie tu określenie liczby ludzi i liczby taczek potrzebnych przy danej pojemności betoniarki, przy znanym czasie cyklu mieszania oraz przy danej odległości odwozu.
Wzięto pod uwagę taczki tradycyjne o pojemności 70-P80 1. Cykl mieszania wynosi 2 minuty. Przy zastosowaniu taczek z kołem ogumionym masę betonową można odwozić na większe odległości (opinie o programie).
Sam proces taczkowania wymaga odrębnej analizy. Z uwagi na rytmiczną pracę betoniarki, również i odbiór masy betonowej powinien odbywać się z zachowaniem tego samego rytmu. Cykl mieszania będzie zatem odpowiadał sumie poszczególnych cykli cząstkowych, w skład których wchodzić będą wszystkie czynności proste., wynikające z technologii.

Taką racjonalną metodę odwozu masy betonowej w formie diagramu (segregator aktów prawnych). Dla przykładu przyjęto pracę przy następujących danych: betoniarka o pojemności 250 1, taczki tradycyjne, odległość odwozu 25 m, cykl mieszania 2 minuty.
Z tablicy 7-1 wynika, że potrzeba będzie do takiej pracy 2 ludzi oraz 3 taczki (liczba taczek odpowiada pojemności betoniarki i nie jest przyporządkowana liczbie robotników; liczba robotników zaś jest zależna od odległości dowozu i pojemności betoniarki).

Zaznaczono tu wyraźnie podział pracy pomiędzy obu robotnikami, jak również przerwy na odpoczynek, który uzasadniony jest także technologicznie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami