Transport środków strzałowych

Transport środków strzałowych

Bezpieczeństwo związane z pracami wyburzeniowymi to podstawa pracy każdego kierownika budowy (program na komputer). Jeśli na terenie przeznaczonym do rozbiórki muszą pojawić się materiały wybuchowe, to wymagany jest bezpieczny transport. Takim zadaniem zajmują się tak zwani strzałowi.

To oni są upoważnieni do przenoszenia środków wybuchowych (program na telefon). Osoby zajmujące się takim zadaniem posiadają specjalną opaskę na prawym ramieniu w kolorze żółtym. Ludzie, którzy przenoszą określone ładunki wybuchowe, nie mogą nosić skrzynek większych niż 25 kg. To maksymalna waga jednej skrzynki. Jeśli przenoszonych jest kilkanaście skrzynek, to pomiędzy osobami, musi być zachowana odpowiednia odległość wynosząca co najmniej 5 metrów (program egzamin ustny).

W momencie, gdy środki wybuchowe są już przetransportowane na docelowe miejsce, pozostaje tylko udać się na bezpieczną odległość i oczekiwać na wybuch. W niektórych wypadkach sieć strzałowa potrafi zawieść i nie wykonać pełnego wyburzenia. W przypadku gdy mamy do czynienia z niewybuchem określona osoba posiadająca uprawnienia musi usunąć usterkę i ponownie zainicjować sekwencje wybuchu. Jeśli niewybuchów jest więcej, to niezależnie od okoliczności należy je wszystkie zlikwidować (opinie o programie).

Warto się zabezpieczyć

Osoby zajmujące się takimi czynnościami muszą posiadać osłony bezpośrednie i pośrednie, które są w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Niekiedy możemy zwyczajnie nie mieć dostępu do danego niewybuchu. W momencie zaistnienia takiej sytuacji musimy ręcznie oddzielić element z danej konstrukcji (segregator aktów prawnych). Jeśli transportujemy niewybuch, to nie wolno nam go wyprowadzać poza strefę prowadzenia prac strzałowych. Materiały wybuchowe to nie zabawa. Stosowanie powyższych zasad jest w stanie uchronić pracujących robotników przed groźbą kalectwa lub śmierci. Chodzi o podwyższenie bezpieczeństwa oraz obniżenia ryzyka przypadkowego wybuchu, zwłaszcza podczas przenoszenia wspomnianego niewybuchu (promocja 3  w 1). Trzeba mieć na uwadze, że niewybuch jest nadal groźny i może w każdej chwili dojść do eksplozji. Transport niewybuchu musi się odbywać z wykorzystaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami