Turbina napędza generator elektryczny

Turbina napędza generator elektryczny

Turbina napędza generator elektryczny, w którym następuje przemiana i mechanicznej na energię elektryczną. Z generatora energia elektryczna płynie zazwyczaj do transformatora, w którym uzyskuje odpowiednie, a następnie jest przesyłana do rozdzielni głównej, stąd zaś do użytkowników (program uprawnienia budowlane na komputer).
Część energii elektrycznej pobierana jest na potrzeby własne elektrowni.

Opisany tu proces technologiczny jest typowy dla elektrowni kondensacyjnej. Zależnie od warunków miejscowych i zadań elektrowni może on ule pewnym zmianom.
Obiekty nawęglania. Do obiektów nawęglania należą budowle związane z procesem rozładunku, magazynowania, przygotowania i transportu węgla. Transport w wagonach samowyładowczych maga wykonania bunkrów szczelinowych, estakad lub szczelin wyładowczych. Wagony-węglarki są rozładowywane wywrót, ca mi czołowymi, bębnowymi i bocznymi. Urządzenia te są zwyczaj posadowione głęboko, niejednokrotnie kilkanaście metrów poniżej renu. W mniejszych elektrowniach wagony-węglarki są wyładowywane portalowymi, których jezdnie wspierają się o fundamenty tworzące często mury oporowe dla składowisk węgla. Nieliczne elektrowni położone nad rzekami otrzymują węgiel z barek. W tym przypadku wykom się odpowiednie urządzenia portowe, umocnienia nadbrzerza oraz fundamenty i jezdnie żurawi wyładowczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do magazynowania węgla służą składowiska otwarte, w wyjątkowych przypadkach - zamknięte zasobniki podziemne. Klasyczny do niedawna typ plac węglowego miał kształt prostokąta i był obsługiwany suwnicą bramową. Znajdując się na nim obiekty to jezdnie suwnic i żurawi, mury oporowe, kanały i tunele przenośników. Obecnie coraz częściej składowiska mają kształt ni. regularny i są obsługiwane urządzeniami na kołach lub gąsienicach: łopatami mechanicznymi, ładowarkami i zwałowarkami. Obiektami budowlanymi są tu: szczeliny i bunkry zasypowe oraz tunel przenośników. Wykonywana dawniej twarda betonowa nawierzchni placu coraz częściej jest zastępowana stabilizacją gruntu za pomocą zagęszczanej warstwy żużla (uprawnienia budowlane).

Przygotowanie węgla odbywa się w budynkach kruszarek i suszarek. Budynki kruszarek najczęściej wykonuje się jako szkieletowe. Instaluje się w nich kruszarki młotkowe lub, dla grubszych asortymentów węgla - walcowe i młotkowe. Gdy elektrownia spala paliwo odpadowe, jak np. wilgotne muły, instalowane są ponadto suszarki, które w zależności od technologii suszenia umieszcza się w budynkach szkieletowych lub na powietrzu.

Obiekty budowlane

Obiekty budowlane ograniczają się wtedy do fundamentów i konstrukcji przestrzennej, najczęściej stalowej, obudowującej urządzenie (program egzamin ustny).
Do transportu węgla na terenie elektrowni stosowane są obecnie wyłącznie przenośniki taśmowe, umieszczane w tunelach i kanałach oraz na pomostach i estakadach. Najczęściej stosuje się pomosty stalowe o przekroju prostokątnym. Wykonywane są również pomosty blaszane o przekroju eliptycznym oraz pomosty otwarte, których układ nośny stanowią dźwigary stalowe lub sprężone belki żelbetowe (opinie o programie).

Omawiane obiekty nawęglania wywierają znaczny wpływ na ukształtowanie przestrzenne elektrowni. Wynika to z konieczności nawiązania głęboko posadowionych urządzeń wyładowczych do poziomu torów kolejowych, z dużej powierzchni składowisk oraz z potrzeby podawania węgla do wysoko położonych bunkrów budynku głównego.
Budynek główny. Budynek główny, to podstawowy obiekt, w którym koncentruje się większość zachodzących w elektrowni procesów technologicznych (segregator aktów prawnych). Największym oddziałem budynku głównego jest kotłownia. Łączy się z nią równia będąca miejscem podręcznego składowania paliwa i ostatecznego przygotowania go do procesu spalania.

Następnym oddziałem jest maszynownia (pomieszczenie turbozespołów) w której umieszczone są zbiorniki wody zasilającej, odgazowywacze i pompy zasilające. Ostatnim z zasadniczych oddziałów jest rozdzielnia elektryczna dla potrzeb własnych elektrowni oraz łączącą się z nią nastawnia, tj. miejsce sterowania i kontroli zautomatyzowanych procesów technologicznych. Dodatkowo w skład głównego budynku wchodzą pomieszczenia pomocnicze, socjalno-administracyjne oraz warsztatowo-magazynowe (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !