Tynki dwuwarstwowe

Tynki dwuwarstwowe

Tynki dwuwarstwowe wykonuje się również na skromnych elewacjach i w podrzędych wnętrzach budynków, jako tynki kategorii II. Przed przystąpieniem do wykonania narzutu na ścianach mocuje się tzw. listwy tynkarskie w odstępach co 1,2-PI,8 m, dokładnie pionuje i poziomuje.

Zamiast listew można stosować tzw. pasy kierunkowe z narzutu zaprawy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Po narzuceniu między listwy lub pasy kierunkowe obrzutki i rozpoczęciu wiązania cementu obrzutkę skrapia się wodą, narzuca drugą warstwę - narzut i wyrównuje jej powierzchnię za pomocą łaty, którą przesuwa się od dołu do góry po listwach lub pasach kierunkowych. Wykonanie równej warstwy narzutu jest najważniejszą i najbardziej pracochłonną czynnością w robotach tynkarskich.
Ostatnią czynnością jest usunięcie listew, zapełnienie bruzd i wyrównanie całej powierzchni tynku packą drewnianą.

Tynki trzywarstwowe zwykłe składają się z: obrzutki o grubości 2-P3 mm, narzuty o grubości 8-15 mm, jak w tynkach dwuwarstwowych, oraz z gładzi o grubości 2-P3 mm.
Obrzutkę i narzut wykonuje się tak samo jak w tynkach dwuwarstwowych na listwach lub pasach kierunkowych.
Gładź cementową wykonuje się z zaprawy zawierającej piasek drobny, przesiany. Powierzchnię zaciera się packami aż do zupełnego wyrównania. Jest to tynk kategorii III.

Tynk trzy warstwowy kategorii IV, tzw. doborowy, otrzymuje się przez zacieranie stalowymi, lub obłożonymi filcem drewnianymi packami naniesionej pędzlem tłustej gładzi (tynki filcowane) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Oprócz tynków trzywarstwowych zwykłych i doborowych stosuje się powszechnie tynki, w których trzecią zewnętrzną warstwę albo specjalnie się obrabia, albo wykonuje z innych materiałów niż tynki zwykłe. Zależnie od sposobu wykonania warstwy zewnętrznej tynki te mają różne nazwy.

Tynki wypalane stosuje się w zbiornikach na wodę i ścieki, kanałach, filarach jazowych i we wszystkich miejscach, gdzie wymagana jest gładka lub zmywalna powierzchnia. Jest to tynk cementowy trzy warstwowy. Gładką powierzchnię uzyskuje się przez zacieranie packami stalowymi gładzi cementowej o stosunku cementu do piasku 1 : 1. W ostatnim stadium obróbki na powierzchnię gładzi posypuje się pył cementowy i skrapiając go wodą ,,z pędzla” intensywnie zaciera. Dla uzyskania czarnej barwy dodaje się do pyłu cementowego 6-M0% grafitu (uprawnienia budowlane).
Tynki nakrapiane wykonuje się na narzucie wapiennym lub cementowo-wapiennym. Rzadką gładź cementowo-wapienną lub wapienną narzuca się: miotełką z rózeg brzozowych, kielnią lub specjalnymi aparatami.

Tynki szlachetne

Tynki szlachetne otrzymuje się w ten sposób, że trzecią warstwę wykonuje się z innych materiałów niż w tynkach zwykłych, a ponadto poddaje się ją specjalnej obróbce. Do tynków tych należą następujące odmiany: zmywane, kamieniarskie, cyklinowane oraz sgrafitto i stiuki (program egzamin ustny).
Tynki zmywane uzyskuje się stosując do trzeciej warstwy nie piasek, lecz drobnoziarnisty żwirek lub grysik o średnicy do 6 mm.

Na związany i porysowany podkład z narzutu cementowego wyrównanego w pionie i w poziomie narzuca się trzecią warstwę i wyrównuje (opinie o programie). Po częściowym związaniu cementu w zaprawie powierzchnię tynku zmywa się starannie czystą wodą za pomocą szczotek lub pędzli. Usuwając w ten sposób spoiwo z powierzchni tynku odsłania się częściowo ziarna kruszywa.
Po całkowitym stwardnieniu zaprawy powierzchnię tynku można lekko oszlifować za pomocą piaskowca lub karborundu (segregator aktów prawnych).

Tynki kamieniarskie wykonuje się w ten sposób, że do trzeciej warstwy dodaje się żwir o średnicy 3-MO mm. Podkład pod tynk należy wykonać z narzutu cementowego zatartego na ostro, a następnie porysowanego. Po zmoczeniu wodą podkładu narzuca się trzecią warstwę o grubości około 10 mm. Po upływie 5-M dni, a w okresie chłodów nawet po 14 dniach, kiedy tynk dostatecznie stwardnieje, poddaje się go obróbce kamieniarskiej. Do obróbki tej służą różnego rodzaju dłuta i narzędzia kamieniarskie.

Obrobiona w ten sposób powierzchnia tynku jest bardzo trwała i przypomina swoim wyglądem kamień (promocja 3 w 1).
Ze względu na znacznie większy koszt jej wykonania niż innych tynków szlachetnych stosuje się ją w ograniczonym zakresie.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !