Tynki zewnętrzne

Tynki zewnętrzne

Chemoodporność tynku uzyskuje się przez nakładanie na jego powierzchnię powłok z tworzyw sztucznych, jak np. powłoki epoksydowej lub poliestrowej zbrojonej lub nie zbrojonej włóknem szklanym (program uprawnienia budowlane na komputer).
Powłoki zbrojone włóknem szklanym nazywa się laminatami i stosuje się jako zabezpieczenie zbiorników przed działaniem cieczy agresywnych, np. w akumulatorniach elektrowni wodnych, stacjach uzdatniania wody itp.

Oprócz powłok z tworzyw sztucznych stosuje się kompozycje np. epoksydowo-smołowe i inne.
Tynki zewnętrzne powinny być odporne na działanie wody opadowej oraz zmiany temperatury. Tynków wapiennych i gipsowych nie można stosować jako zewnętrzne, ponieważ woda deszczowa wypłukuje zarówno wapno, jak i gips. Tynki te można uodpornić na niszczące działanie czynników atmosferycznych przez hydrofobizację (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W poprzednim podrozdziale zapoznaliśmy się z tradycyjnymi sposobami wykonania tynków zwykłych i specjalnych.

Metody te są bardzo praco- i czasochłonne, co powoduje hamowanie tempa robót budowlanych.
W razie wykonywania masowo tynków zwykłych oraz niektórych tynków specjalnych stosuje się tynkowanie mechaniczne, pozwalające na znaczne skrócenie czasu ich wykonywania (uprawnienia budowlane).
Tynkowanie mechaniczne polega na narzuceniu za pomocą urządzeń mechanicznych poszczególnych warstw tynku (obrzutki, narzutu, gładzi) i mechanicznym ich zatarciu. Narzucenie tynku wykonuje się za pomocą agregatu tynkarskiego przez specjalną końcówkę.

Tynkowanie dolnych kondygnacji (do stropu pierwszego piętra) może się odbywać bezpośrednio z tynkownicy. Na wyższe kondygnacje zaprawa jest podawana do zasobników na poszczególnych kondygnacjach za pomocą rurociągu obiegowego, a stąd do tynkownicy (program egzamin ustny). Do narzucania warstw tynku konieczne jest sprężone powietrze dostarczane ze sprężarki do tynkownicy. Zacieranie narzuconego tynku wykonuje się za pomocą zacieraczek mechanicznych. Są to urządzenia składające się z okrągłej tarczy z uchwytem. Na obwodzie tarczy umieszczone są trzy lub cztery zacieraczki z deszczułek drewnianych.

Obracająca się tarcza porusza zacieraczki, które dociśnięte przez tynkarza do ściany wyrównują i wygładzają tynk.
Mocowanie listew tynkarskich, ściąganie i wyrównywanie narzutu odbywa się tak samo jak przy tynkowaniu ręcznym.

Okładziny konstrukcyjne

Okładziny, podobnie jak tynki, tworzą warstwę fakturową przede wszystkim ścian budowli. Okładzin stropów nie stosuje się. Ponadto okładziny stosuje się jako warstwę zabezpieczającą konstrukcję przed działaniem czynników chemicznych, atmosferycznych itp.
Materiałem na okładziny może być: kamień naturalny, wyroby ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne oraz blachy metalowe.
Zależnie od sposobu powiązania ze ścianami rozróżnia się okładziny konstrukcyjne i powierzchniowe (opinie o programie).

Okładziny konstrukcyjne wykonuje się przeważnie jako zewnętrzne, natomiast powierzchniowe - jako wewnętrzne, zwane licówkami lub oblicówkami.
Do okładzin konstrukcyjnych zalicza się okładziny wykonywane równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji, ponieważ późniejsze ich wykonanie jest bardzo utrudnione lub zbyt kosztowne. W taki sposób wykonuje się okładziny jazów, przyczółków jazowych, filarów mostowych, bulwarów itp. Okładziny te stosuje się dosyć często w budownictwie wodnym, natomiast nie wykonuje się ich w budownictwie lądowym.

Okładziny powierzchniowe z kamienia naturalnego wykonuje się po upływie co najmniej pół roku od zakończenia robót murowych, tzn. po okresie, kiedy mur osiądzie i całkowicie wyschnie. Nie zawsze jest możliwy tak długi okres oczekiwania, np. przy budowie przyczółków i filarów wiaduktów drogowych, przejść podziemnych itp. i wtedy okładzinę kamienną wykonuje się równocześnie lub natychmiast po wykonaniu konstrukcji (segregator aktów prawnych).

Do licowania powierzchniowego stosuje się kamienie w postaci płyt o grubości 5-10 cm, z zewnętrzną stroną obrabianą przez ociosanie, oszlifowanie itp. Od strony przylegającej do ściany powierzchnia jest ociosana z grubsza (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !