Uczestnicy procesu budowlanego – projektant


Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jednym z uczestników procesu budowlanego jest projektant. Jego najważniejszym zadaniem jest opracowanie projektu budowlanego w taki sposób, aby był on zgodny zarówno z przepisami prawa budowlanego, jak i miejscowym planem zagospodarowania, a jeśli nie istnieje, to z wydaną decyzją o warunkach zabudowy oraz zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami. Projektant musi dokonać adaptacji projektu gotowego także do warunków działki. Ponadto zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego, obowiązującą od 28 czerwca 2015 roku, na projektancie spoczywa również określenie obszaru oddziaływania obiektu. Musi on być zaznaczony na projekcie budowlanym i to bez względu na to, czy inwestor występuje wnioskiem o pozwolenie na budowę czy tylko zgłasza budowę do urzędu.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

W informacji o obszarze oddziaływania obiektu należy zawrzeć:
• przepisy prawa, w oparciu o które projektant określił obszar oddziaływania obiektu,
• zasięg oddziaływania obiektu w formie graficznej i opisowej lub informację o tym, że obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której jest zaprojektowany.
W razie potrzeby projektant musi zapewnić udział w opracowaniu projektu osób, które posiadają uprawnienia budowlane projektowe w wymaganej specjalności oraz skoordynować wykonywane przez te osoby opracowania projektowe. Chodzi tu przede wszystkim o korzystanie z uprawnień instalatorów, inżynierów czy konstruktorów, którzy przygotowują opracowania pozwalające na skompletowanie projektu budowlanego.
Co ważne, inwestor może żądać od projektanta wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie projektu oraz zastosowanych w nim rozwiązań. Na wniosek inwestora lub na żądanie właściwego organu do obowiązków projektanta może należeć także sprawowanie nadzoru autorskiego nad przeprowadzaniem robót budowlanych w zgodzie z projektem oraz nad wprowadzaniem zamiennych rozwiązań, zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !