Blog

Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 10
22.06.2018

Uczestnicy procesu budowlanego – projektant

W artykule znajdziesz:

Uczestnicy procesu budowlanego – projektant


Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jednym z uczestników procesu budowlanego jest projektant. Jego najważniejszym zadaniem jest opracowanie projektu budowlanego w taki sposób, aby był on zgodny zarówno z przepisami prawa budowlanego, jak i miejscowym planem zagospodarowania, a jeśli nie istnieje, to z wydaną decyzją o warunkach zabudowy oraz zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami. Projektant musi dokonać adaptacji projektu gotowego także do warunków działki. Ponadto zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego, obowiązującą od 28 czerwca 2015 roku, na projektancie spoczywa również określenie obszaru oddziaływania obiektu. Musi on być zaznaczony na projekcie budowlanym i to bez względu na to, czy inwestor występuje wnioskiem o pozwolenie na budowę czy tylko zgłasza budowę do urzędu.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

W informacji o obszarze oddziaływania obiektu należy zawrzeć:
• przepisy prawa, w oparciu o które projektant określił obszar oddziaływania obiektu,
• zasięg oddziaływania obiektu w formie graficznej i opisowej lub informację o tym, że obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której jest zaprojektowany.
W razie potrzeby projektant musi zapewnić udział w opracowaniu projektu osób, które posiadają uprawnienia budowlane projektowe w wymaganej specjalności oraz skoordynować wykonywane przez te osoby opracowania projektowe. Chodzi tu przede wszystkim o korzystanie z uprawnień instalatorów, inżynierów czy konstruktorów, którzy przygotowują opracowania pozwalające na skompletowanie projektu budowlanego.
Co ważne, inwestor może żądać od projektanta wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w zakresie projektu oraz zastosowanych w nim rozwiązań. Na wniosek inwestora lub na żądanie właściwego organu do obowiązków projektanta może należeć także sprawowanie nadzoru autorskiego nad przeprowadzaniem robót budowlanych w zgodzie z projektem oraz nad wprowadzaniem zamiennych rozwiązań, zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 15 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 16 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 17
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 18
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 19 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 20 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 21
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 31 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 32 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 33
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 34
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 35 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 36 Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 37
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Modelowanie numeryczne przy projektowaniu zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami