Ukierunkowywanie pracy

Ukierunkowywanie pracy

Tylko pod warunkiem, że już dziś będzie dokładnie wiadomo, z czego będzie się budować co najmniej przez najbliższe 15-20 lat i zawczasu zamówi potrzebne materiały i wyroby budowlane u naukowców i technologów przemysłu, można być przeświadczonym, że istniejące zaplecze materiałowe nie okaże się przestarzałe i nie do przyjęcia do zrealizowania twórczych pomysłów architektów. Ważne jest przy tym, żeby prognozy uwzględniały nie tylko ilościowy rozwój produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, ale również ich asortyment oraz techniczne i estetyczne wskaźniki jakości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Twórczy udział architekta w kształtowaniu jego palety materiałowej nie ogranicza się tylko do zagadnień prognozowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Nie mniej ważny jest jego bezpośredni udział w opracowaniu materiałów w laboratoriach technologicznych instytutów przemysłowych, w zakładach i kombinatach prefabrykacji i budowy domów. Uczestniczenie u samych źródeł powstawania nowych materiałów i wyrobów budowlanych, w laboratorium naukowym oraz przy produkcji doświadczalnej, ukierunkowywanie pracy technologa na tworzenie materiałów odpowiadających kompleksowi wymagań eksploatacyjnych i estetycznych, wynajdywanie (i proponowanie do opracowania) materiałów i konstrukcji potrzebnych do urzeczywistnienia najśmielszych projektów, szukanie i tworzenie eksperymentalnie nowych konstrukcji i nowych form architektonicznych odpowiadających technicznym i estetycznym możliwościom nowszych materiałów to zaledwie część zagadnień, które może rozwiązać architekt wkraczający aktywnie w sferę produkcji materiałowej (uprawnienia budowlane).

Optymalne obszary

Innym ważnym kierunkiem twórczego udziału architekta w opracowywaniu i wdrażaniu nowych materiałów i wyrobów budowlanych są prace w zakresie unifikacji, typizacji i normalizacji. Norma państwowa podstawa określonego produktu przemysłowego (również budownictwa), jest głównym czynnikiem podporządkowującym przepisom jakość całej produkcji przemysłowej. Eksploatacyjne i estetyczne właściwości materiałów i wyrobów budowlanych, proporcje części i całości, różnorodność form architektoniczno-konstrukcyjnych określa się normami (program egzamin ustny).

Nowym i ważnym kierunkiem prac architektonicznych w zakresie normalizacji materiałów z budowlanych i przede wszystkim wykończeniowych jest opracowanie wzorców ich wyglądu zewnętrznego, podporządkowujących przepisom estetyczne parametry masowej produkcji przemysłowej: kolor, rysunek, fakturę powierzchni . inne cechy architektoniczno-estetyczne (opinie o programie). Włamie architekt, lepiej od innych specjalistów znający warunki eksploatacyjne projektowanych budynków i lokali, może i powinien nie tylko wskazywać wykonawcy optymalne obszary stosowania ściśle określonych materiałów i wyrobów, ale także konsultować go w sprawach technologii ich montażu i zamocowania.

Wiele lat temu znany architekt radziecki M. Ginzburg tak scharakteryzował rolę architekta w tworzeniu i wdrażaniu materiałów i wyrobów budowlanych: „Architekt powinien stać się centralną figurą wpływającą na produkcję wszystkich gałęzi przemysłu budowlanego określającą jego rozwój (segregator aktów prawnych). Bez dyktatury bowiem architekta w zakresie normalizacji i produkcji materiałów budowlanych nic do pomyślenia jest jego swoboda twórcza w procesie projektowania. Jeżeli nie wie on, jakimi materiałami budowlanymi i konstrukcjami może dysponować, więcej, jeśli nie może on wskazać przemysłowi, jakie materiały i konstrukcje mogą i powinny być produkowane ze znajdujących się w kraju zasobów, wtedy wszelkie rozmowy na lemat opanowania przez architekta najnowszej techniki budowlanej i rozwiązania przez niego nowych problemów konstrukcyjnych i dotyczących stylów są bezowocne”.

Jest jeszcze jedna dziedzina naukowo-twórczej działalności architekta związana z wdrażaniem efektywnych materiałów i wyrobów budowlanych do praktyki projektowej i budowlanej. Autor ma tu na myśli opracowanie katalogów i poradników architekta w zakresie materiałów budowlanych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !