Blog

Umysł ludzki zdjęcie nr 10
26.09.2022

Układ funkcjonalny

W artykule znajdziesz:

Umysł ludzki zdjęcie nr 11
Układ funkcjonalny

Na zlecenie Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego została zapoczątkowana w BPBW w Krakowie praca nad wysondowaniem na podstawie opracowanych projektów indywidualnych - tych wszystkich elementów, które potrzebne są do wykonania projektów typowych jako rzeczywistej podstawy do budowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Przyjęliśmy zasadę, że projektując musimy uwzględniać życzenia budującego i w miarę możliwości na ich podstawie kształtować architektoniczną, funkcjonalną i techniczną formę projektu. Przeprowadzona selekcja około 500 projektów indywidualnych, opracowanych na powyższych zasadach, z terenu powiatów Olkusz, Nowy Targ, Limanowa i Kraków dała bardzo ciekawe wyniki i pozwoliła na pewne usystematyzowanie projektów pod względem rozwiązań sytuacyjnych i funkcjonalnych. Sytuacja na działce uzależniona jest od podłączenia do drogi, wielkości i kształtu działki oraz orientacji w stosunku do stron świata (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Układ funkcjonalny wywodzi się niewątpliwie z układu tradycyjnej chałupy i jej ewolucji. Pierwszy to budynek jednotraktowy, oparty na ewolucji układu chałupy wzdłuż, złożony z sieni przeważnie przelotowej, kuchni po jednej jej stronie i komory po drugiej. Typ ten stosowany jest dzisiaj rzadko i raczej w okolicach podmiejskich, na wąskich działkach budowlanych. Kubatura nie przekracza 350 m3 (uprawnienia budowlane).

Drugi typ powszechnie stosowany jest oparty na ewolucji układu chałupy wszerz. Jest to dwu trakt z sienią przelotową lub z sienią centralną. Ten typ reprezentują 3 grupy projektów:

  1. Budynki o kubaturze do 350 m:l, założone na rzucie zbliżonym do kwadratu, o programie użytkowym obejmującym 2 pokoje, kuchnię i sień, albo 1 pokój, kuchnię, komorę, umywalnię i sień (program egzamin ustny).
  2. Budynki o kubaturze 350-i-500 m:!, założone na rzucie prostokątnym zbliżonym do kwadratu, o programie użytkowym: 2 pokoje, kuchnia, sień, spiżarnia i umywalnia. Wymiary budynku od 8 X 9 m do 9 X 10-11 m.
  3. Dwutrakt jednakowych rozpiętościach traktowa z wejściem przeważnie od północy, stosowany w około 60% realizacji, daje możliwość wykorzystania poddasza przez polną zabudowy do 3 izb.
  4. Budynki o kubaturze do 500 m3, założone na rzucie prostokątnym, z przelotową, czasem zamkniętą łazienką. Układ ten jest ze względu na dogodną funkcję często stosowany dla domu dwurodzinego o programie mieszkań 2 X pokój z kuchnią ze wspólną częścią sanitarną; prosty układ konstrukcyjny (opinie o programie).

Otwarty ganek

Odrębną grupę stanowią budynki mieszkalno-gospodarcze, często stosowane na terenach podgórskich, które pozwalają na maksymalną oszczędność terenu wytworzenie zamkniętego, obudowanego z trzech stron podwórza.

Przechodząc do bardziej szczegółowej analizy funkcji budynku mieszkalnego. trzeba zwrócić uwagę na następujące elementy. Wejście do budynku jest przeważnie frontalne, a rzadko boczne mimo jego ogromnych zalet ze względu na funkcję mieszkania i działki. Samo wejście bardzo skromne, przeważnie pozbawione przedsionka; nawet na terenach podgórskich niechętnie zakłada się przedsionek, a nawet częściej występuje on na terenach podmiejskich, gdzie bardziej przenikają wpływy miejskie. Zupełnie zanika podcień i otwarty ganek, tak charakterystyczne elementy domu wiejskiego. Na ich miejsce pojawia się obudowana weranda, dająca zwiększenie powierzchni użytkowej (segregator aktów prawnych).

Obserwuje się degradację roli sieni: duża, przestrzenna sień ulega ciągłemu zacieśnianiu, nieraz do granic zupełnie niedopuszczalnych do szerokości 1,5 m. Z sieni wejścia bezpośrednio do kuchni, zaś pokoje są raczej dostępne pośrednio, mimo, że istnieją możliwości bezpośredniego połączenia ich z sienią.

Najważniejszym pomieszczeniem w domu wiejskim jest kuchnia jako miejsce pracy gospodyni, jadalnia, wychowalnia i bawialnia dzieci. Stąd troska jej pełne oświetlenie z wystawą na południe i o jej wielkość. Kuchnia jest tym elementem domu wiejskiego, który najbardziej różni się od miejskiego. Część sanitarna z pełnym wyposażeniem wykonywana jest sporadycznie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Umysł ludzki zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Umysł ludzki zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Umysł ludzki zdjęcie nr 16 Umysł ludzki zdjęcie nr 17 Umysł ludzki zdjęcie nr 18
Umysł ludzki zdjęcie nr 19
Umysł ludzki zdjęcie nr 20 Umysł ludzki zdjęcie nr 21 Umysł ludzki zdjęcie nr 22
Umysł ludzki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Umysł ludzki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Umysł ludzki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Umysł ludzki zdjęcie nr 32 Umysł ludzki zdjęcie nr 33 Umysł ludzki zdjęcie nr 34
Umysł ludzki zdjęcie nr 35
Umysł ludzki zdjęcie nr 36 Umysł ludzki zdjęcie nr 37 Umysł ludzki zdjęcie nr 38
Umysł ludzki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Umysł ludzki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Umysł ludzki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami