Układ warstw gruntu

Układ warstw gruntu

Podłoże jest zasadniczo przepuszczalne, ma jednak w różnych punktach różne uziarnienie i różny współczynnik przepuszczalności, a ponadto występują w nim niezbyt rozległe i niezbyt regularne wkładki gruntu nieprzepuszczalnego (program uprawnienia budowlane na komputer). Wkładki te wprawdzie w niektórych otworach wiertniczych dzielą podłoże na naprzemianległe warstwy przepuszczalne i nieprzepuszczalne, jednakże woda w warstwach przepuszczalnych nie jest pod ciśnieniem, gdyż rozdzielające wkładki mają kształt soczewek, wskutek czego istnieje w rzeczywistości jedno wspólne piętro.

Podłoże jest w zasadzie nieprzepuszczalne, lecz zawiera w sobie lokalne przewarstwienia gruntów przepuszczalnych w postaci soczewek piasku lub żwiru, z których każda może wykazywać własne lokalne piętro wody gruntowej. W każdym z tych trzech wypadków będą inne warunki wykonywania robót fundamentowych i trzeba będzie stosować inne metody osuszania wykopu budowlanego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ogólnie rzecz biorąc, prowadzenie wykopów fundamentowych w warunkach portowych wymaga stosowania bądź obudowy ścian wykopu za pomocą ścianek szczelnych i wykonywania robót ziemnych (po wbiciu
ścianek), przy równoczesnym stopniowym czerpaniu wody z wykopu za pomocą pomp budowlanych, bądź też sztucznego obniżenia poziomu wody gruntowej (najczęściej w kilku piętrach) i wtedy możliwe jest wykonywanie wykopów jak w gruncie suchym, z ewentualnym (gdy jest miejsce) pozostawieniem ścian wykopu jako skarpy.

Układ studni powodujących sztuczne obniżenie poziomu wody zależy od układu warstw gruntu i pięter wody (uprawnienia budowlane).
Od powierzchni gruntu na dość dużą głębokość sięga nieprzepuszczalna warstwa iłów, poniżej zaś znajduje się warstwa żwirów niosąca wodę pod ciśnieniem (artezyjską). Wykonanie robót fundamentowych w wykopie otwartym w tych warunkach nie wymaga żadnych zabiegów dodatkowych, jeżeli dno wykopu będzie leżało w górnej połowie warstw przykrywających strop warstwy wodonośnej, mierząc od teoretycznego poziomu wody artezyjskiej do spągu warstwy nieprzepuszczalnej. Jeżeli dno wykopu musi być wykonane głębiej, wówczas zachodzi niebezpieczeństwo wyłamania dna wykopu przez wodę cisnącą od dołu i konieczne jest w tym wypadku obniżenie ciśnienia wody w warstwie wodonośnej (program egzamin ustny).

Obniżenie ciśnienia

W takim wypadku należy się liczyć również niekiedy z faktem, że warstwa artezyjska może być źródłem zasilania wodociągów portowych czy miejskich (jak np. w Gdyni). Wtedy obniżenie w niej ciśnienia może mieć ujemny wpływ na wydajność ujęć (opinie o programie). W takim razie należy albo zmienić projekt fundamentów, albo przewidzieć urządzenia oddające pobraną z gruntu wodę z powrotem do warstwy wodonośnej, ale już poza obrębem placu budowy (jak zrobiono w Gdyni przy budowie doku suchego).

Należy również uważać, aby wierceniami nie połączyć warstw wodonośnych wody słonej z warstwami prowadzącymi wodę słodką i w ten sposób nie zniszczyć źródeł zaopatrzenia wodociągów przez zasolenie zasilającej je warstwy. Podobne naruszenie chemizmu wody może nastąpić także na przykład z powodu dopuszczenia do przebicia się wody słodkiej przez dno wykopu wykonywanego w obrębie wody słonej (lub na odwrót) (segregator aktów prawnych).
Na powierzchni gruntu zalega kilkumetrowa wodonośna warstwa gruntu przepuszczalnego na podkładzie iłu.

W tym wypadku możliwe są trzy sposoby prowadzenia robót zilustrowane, przy ewentualnym użyciu ścianek szczelnych i zastosowaniu bądź odwodnienia powierzchniowego, bądź sztucznego obniżenia poziomu wody. To ostatnie jest kłopotliwe, gdy wykop sięga niemal do spągu warstwy wodonośnej.

Ponieważ studnia odwadniająca musi mieć pewną niezbędną długość filtra, konieczne jest wówczas albo odwodnienie powierzchniowe dolnej części wykopu, w ściankach szczelnych z użyciem pomp budowlanych, albo też wpuszczenie studni odwadniających w warstwę nieprzepuszczalną i utworzenie wokół ich dolnych końców filtra kamiennego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami