Blog

Cement glinowy zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

 
Cement glinowy zdjęcie nr 11
Kierownik budowy – kim jest i czym się zajmuje?

Kierownik budowy jest jednym z tzw. uczestników procesu budowlanego (uprawnienia budowlane). Jego zatrudnienia należy do obowiązków inwestora. Funkcję kierownika może pełnić wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem budowy inwestor powinien dostarczyć do urzędu oświadczenie, w którym kierownik budowy potwierdza swoje uprawnienia oraz znajomość obowiązków związanych z prowadzeniem budowy, a także informuje o przyjęciu funkcji, którą mu powierzono. Zadaniem kierownika budowy jest realizacja robót budowlanych oraz wszelkich innych prac związanych z prowadzeniem budowy. Jest odpowiedzialny również za prace przygotowawcze, łącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie i organizacją terenu budowy. Decyzję o tym, kto będzie pełnił funkcję kierownika budowy, podejmuje inwestor (program uprawnienia budowlane na komputer). Na pewno kierownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Musi to być osoba doświadczona i profesjonalna, ponieważ to właśnie na jej barkach spoczywa skomplikowany proces budowy domu.

 

Wybierając kierownika warto zwrócić uwagę na to, aby przynależał on do izby działającej lokalne, ponieważ wówczas będzie mógł często przebywać na placu budowy i w razie potrzeby szybko się na nim pojawić. Przed zatrudnieniem kogoś na stanowisku kierownika budowy, warto z kandydatem przeprowadzić rozmowę i sprawdzić kompetencje. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy dom nie został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Najlepiej, jeśli za cały proces budowlany odpowiada jedna osoba. Jeśli jednak wybrany kierownik budowy nieprawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, to można go zmienić (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W przypadku podjęcia takiej decyzji należy zawiadomić o niej właściwy organ. Konieczne jest dołączenie oświadczenia nowego kierownika budowy, zawierającego potwierdzenie posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz oświadczenie o przejęciu obowiązków na placu budowy.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Cement glinowy zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Cement glinowy zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Cement glinowy zdjęcie nr 16 Cement glinowy zdjęcie nr 17 Cement glinowy zdjęcie nr 18
Cement glinowy zdjęcie nr 19
Cement glinowy zdjęcie nr 20 Cement glinowy zdjęcie nr 21 Cement glinowy zdjęcie nr 22
Cement glinowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement glinowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement glinowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cement glinowy zdjęcie nr 32 Cement glinowy zdjęcie nr 33 Cement glinowy zdjęcie nr 34
Cement glinowy zdjęcie nr 35
Cement glinowy zdjęcie nr 36 Cement glinowy zdjęcie nr 37 Cement glinowy zdjęcie nr 38
Cement glinowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement glinowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement glinowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami