Blog

03.03.2020

Układanie „na pełne spoiny“

Układanie „na pełne spoiny“

Układanie „na pełne spoiny“

Sposób ten tym tylko się różni od poprzedniego, że zaprawa, rozścielana na podłożu i nakładana na cegły, musi być nanoszona bliżej zewnętrznych krawędzi tak, aby spoiny były całkowicie od wewnątrz wypełnione. Nadmiar zaprawy, który by wystawał na zewnątrz spoin, murarz ścina kielnią (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sposób la. Układanie za pomocą kielni z nanoszeniem zaprawy na całą powierzchnię boczną cegieł. Różnica ze sposobem I polega na tym, że zaprawa zostaje nakładana z kielni na powierzchnię boczną cegły zarówno główki, jak i wozówki nie na kilka cm, a na całą jej długość (jeżeli mają być pozostawione puste spoiny w licu, zaprawa nie dochodzi kilka cm do krawędzi licowej) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dzięki temu po osadzeniu i dociśnięciu cegły spoiny zostają wypełnione do samej góry. Jeżeli robota jest wykonywana przez odpowiednio wykwalifikowanych i dokładnie pracujących murarzy, to otrzymuje się mur mocny i stosunkowo mało wilgotny, ponieważ spoiny zapełniane są zaprawą średniej gęstości, a nie ‘rzadką, jaką stosuje się przy zalewaniu według sposobu I. Robocizna jest oczywiście większa niż przy sposobie I. Układanie za pomocą kielni stopniami (uprawnienia budowlane).

Mur w wiązaniu pospolitym lub krzyżykowym wykonywa się stopniami, zachowując kolejność układania cegieł 1, 2, 3, 4, 5. Pod każdy rząd cegieł nanosi się półgęstą zaprawę i cegły układa się podobnie, jak przy sposobie I, z tą różnicą, że się ich z góry nie zalewa i nie formuje się foli. Podnoszenie cegieł przy tym sposobie jest wygodniejsze niż przy poprzednio opisanych, gdyż ruch ręki odbywać się może po łuku, natomiast samo murowanie jest kłopotliwsze z braku foli, w której układanie cegieł jest łatwiejsze. Układanie na wycisk. Sposób ten stosowany jest zasadniczo przy murowaniu na puste spoiny (program egzamin ustny).

Ilustrację układania główek

Nadaje się do murów w wiązaniu pospolitym, krzyżykowym i wielorzędowym (opinie o programie). Zaprawę plastyczną rozściela się pod poszczególne rzędy cegieł pasmami o grubości w środku 2,5-3 cm, z odstępem 2-2,5 cm od lica muru. Szerokość pasma dla rzędu wozówek wynosi 7-8 cm, dla główek 20-22 cm. Zaprawa powinna być ułożona równym pasmem bez miejsc pustych lub zbyt grubych, aby nie trzeba było tracić czasu na wyrównywanie jej przed układaniem cegieł. Cegły mogą być układane po jednej sztuce jedną ręką, po jednej sztuce dwiema rękami lub po dwie dwiema rękami (segregator aktów prawnych).

Przy układaniu po jednej cegle jedną ręką murarz sadza pochyło cegłę na zaprawę w odległości ok. 10 cm od cegły poprzednio ułożonej, następnie przesuwa ją z doprowadzeniem do poziomu, zagarniając brzegiem zaprawę, która zostaje wyciśnięta do spoiny poprzecznej dociska cegłę do poprzedniej cegły, wreszcie przyciskiem dłoni osadza ją ostatecznie, uzyskując właściwą grubość spoiny wspornej i poprzecznej. Odpowiednie ruchy ręki i cegły dla wozówek. Praca odbywa się lewą ręką, a mur układa się w kierunku z lewej strony na prawą,  przy pracy lewą ręką - mur układa się w kierunku z prawej strony na lewą.

Przy pracy prawą ręką kierunki układania zmieniają się (promocja 3 w 1). Przy układaniu po jednej cegle dwiema rękami ruchy cegły są takie same jak wyżej opisano, a więc następuje sadzanie cegły na zaprawie, przesuwanie cegły i jej dociskanie.

Jeżeli chodzi o wozówki, to pierwsze dwa ruchy odbywają się przeważnie jedną ręką, a dopiero dociśnięcie końcowe w dół i do poprzedniej cegły następuje za pomocą dwóch rąk.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami