Układanie płyt

Układanie płyt

Układanie płyt należy rozpocząć od wyznaczenia za pomocą sznura linii prostej, wzdłuż której ma być przyklejony pierwszy rząd płyt (program uprawnienia budowlane na komputer).
Układanie płyt mozaikowych składa się z szeregu niezmiennie następujących po sobie czynności, które powtarzają się w miarę przyklejania kolejnych rzędów płyt. Czynności te są następujące:
- rozłożenie pasa płyt (papierem do góry),
- lekkie zwilżenie papieru,
- naniesienie kleju (przy użyciu packi zębatej) na powierzchnię odpowiadającą szerokości 1 rzędu płyt (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Po przyklejeniu płyt pozostają przy ścianach lub we wnękach miejsca wymagające uzupełnienia kawałkami płyt lub pojedynczymi listewkami. Wykonać to można bezpośrednio po przyklejeniu poszczególnych pasów płyt lub po całkowitym przyklejeniu całych płyt w pomieszczeniu.
Należy pamiętać, że płyty mozaikowe nie powinny dochodzić do samej ściany. Szczelina miedzy nimi a ścianą powinna wynosić ok. 5 mm
Należy również pamiętać, że papier musi być bezwzględnie zdjęty bezpośrednio po przyklejeniu płyt gdyż w przeciwnym razie wysychając kurczy się on i deformuje płytę powodując odspajanie się poszczególnych listewek od podkładu. Po przyklejeniu płyt pomieszczenie nie powinno być użytkowane przez okres 24 godzin (uprawnienia budowlane).
Wykończenie podłogi z płyt mozaikowych polega na przybiciu listew drewnianych lub przyklejeniu listew podłogowych z PCW  powierzchni posadzki a następnie pokryciu jej bezbarwnym lakierem podłogowym (np Chcmosil).
Posadzki z desek klejonych typu Bar. Deski klejone typu Bar (produkowane w zakładach w Barlinku) stanowią trójwarstwowy prefabrykowany element podłogowy, fabrycznie wykończony, o wymiarach, długość 3 m. szerokość 137 mm. grubość 15 mm (program egzamin ustny). Warstwę górną (licową) stanowią deseczki dębowe lub bukowe o grubości 4 mm. ułożone w dwóch pasach wzdłuż długości deski. Warstwę środkową stanowią deseczki z. drewna iglastego o grubości 7 mm. ułożone prostopadle do wymiaru długości deski. Warstwa dolna o grubości 4 mm jest wykonana z deseczek iglastych ułożonych równolegle do długości deski. Poszczególne warstwy deski są sklejone ze sobą żywicą termoutwardzalną (opinie o programie).

Deski klejone typu Bar

Deski klejone typu Bar są fabrycznie wykończone powloką lakieru bezbarwnego. Deski są łączone na własne pióro i wpust.
Ze względu na małą grubość nie mogą być układane na legarach. Układa się je na warstw ie papy asfaltowej izolacyjnej lub tektury falistej, ułożonej na pływającym albo na warstwie izolacji (np. w postaci płyty pilśniowej porowatej o grubości 12.5 mm), ułożonej na powierzchni wyrównanego stropu ciężkiego (segregator aktów prawnych).
Deski układać należy prostopadle do ściany okiennej z zastosowaniem szczelin dylatacyjnych o szerokości 1-1.5 cm wzdłuż ścian. Pierwszy rząd desek powinien być ułożony prostoliniowo i ustabilizowany za pomocą klinów dystansowych co ok. 60 cm. Następnie ułożonego rzędu desek, odcinkami o szerokości 10 cm co ok. 40 cm. wciska się klej Wikol i układa następny rząd desek, dociskając je do poprzednio ułożonych za pomocą uderzenia młotkiem poprzez kawałek drewna przyłożonego do boku deski. Klej wyciśnięty z połączenia desek należy niezwłocznie zetrzeć szmatką.
Czoła desek powinny być łączone na pióro i wpust po uprzednim wprowadzeniu w nie kleju. W wypadku konieczności odcięcia kawałka deski, stosownie do wymiarów pomieszczenia, odcięty kawałek powinien rozpoczynać układanie kolejnego rzędu desek. Wówczas płaszczyzna cięcia deski znajdzie się przy ścianie.
Ostatni rząd desek dociska się za pomocą klinów. Po zakończeniu robót i wyschnięciu kleju kliny powinny być usunięte, a posadzka powinna być wykończona przez przybicie uprzednie polakicrowanych listew podłogowych.  Płytki podłogowe PCW są materiałem podłogowym produkowanym z polichlorku winylu (PCW) z dodatkiem zmiękczaczy. pigmentów i wypełniaczy mineralnych.
Płytki mają wymiar)’ 300 x 300 mm i grubość 2 i 3 mm.
Wykonanie nawierzchni z płytek podłogowych z PCW polega na ich przyklejeniu na odpowiednio wytrzymałym, równym, czystym i suchym podkładzie spełniającym wymagania o przyklejania płytek PCW mogą być stosowane następujące kleje: lateksowy extra. Polacet i Butapren B (promocja 3 w 1).
Przy wyborze jednego z wymienionych klejów należy brać pod uwagę przede wszystkim rodzaj podkładu, na którym ma być klej zastosowany, a także względy ekonomiczne.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !