Układanie przepon izolacyjnych

Układanie przepon izolacyjnych

Wobec stosunkowo długo trwającego cyklu technologicznego układania przepon izolacyjnych, warstw ochronnych i płyt dociskowych, trudne są do uniknięcia uszkodzenia przepon izolacyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Szczególnie występuje to, kiedy zachodzą długotrwałe przerwy pomiędzy ułożeniem przepon a ich zabezpieczeniem. Jeżeli przepona przez czas dłuższy nie jest dociśnięta płytą lub inną konstrukcją, wówczas wskutek wysychania mas izolacyjnych i papy ulega znacznemu skurczowi.

Powoduje to zmniejszenie jej powierzchni i odsądzenia w narożnikach pomimo złagodzenia krawędzi zaokrągleniami. Naprawa polega na przecięciu przepony, naklejeniu pasa uszczelniającego pod przeponę i na przeponę oraz dokładnym dociśnięciu wkładki do podkładu betonowego.
Z innych uszkodzeń spotyka się przebicie prętami zbrojeniowymi i różne defekty powstałe z powodu osunięcia przepon. Jeżeli przebicie lub inne uszkodzenie jest dostępne do reperacji.
W przypadkach jednak takich, kiedy uszkodzona przepona jest na granicy płyty dociskowej, wtedy należy skuć płytę i osłonić przeponę na takiej przestrzeni, na jakiej reperacja pozwoli wykonać uszczelnienie nakładkami z odpowiednimi zakładami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względu na łatwość uszkodzenia przepony, roboty powinny być tak rozplanowane ażeby bezpośrednio po jej ułożeniu układać warstwy ochronne i płyty dociskowe. Pozostawienie przepony na czas dłuższy odkrytej jest poważnym błędem technologicznym robót izolacyjnych.
Czynna płyta dociskowa powinna być gładka, bez wyrw, raków i jakichkolwiek wydrążeń oraz powinna przylegać do całej powierzchni przepony (uprawnienia budowlane).
W przypadkach powiększenia budowli podziemnych zabezpieczonych przeponami izolacyjnymi przeciwko przenikaniu wody gruntowej, zachodzą znaczne trudności połączenia starej przepony z nową (program egzamin ustny).

Połączenie przepon

Jeżeli obiekt był planowany do dalszej rozbudowy i końcówki izolacji zostały zaprojektowane i zabezpieczone, połączenie nowej przepony ze starą sprowadza się do wykonania tej pracy zgodnie z projektem montażu. Jeżeli natomiast takich końcówek nie przewidziano, połączenie przepon jest bardzo trudne i wymaga dużej precyzji wykonania. Należy skuć płytę dociskową i odsłonić przeponę na szerokość pasa 0,35-0,50 m (opinie o programie). W przypadku uszkodzenia przepony w czasie skuwania i oczyszczania, należy szerokość pasa w tym miejscu powiększyć, ażeby uzyskać poza uszkodzeniem najmniej 35 cm na łączenie zakładami Po dokładnym oczyszczeniu należy dokleić warstwy papy i juty i zakończyć przeponę końcówką montażową, a ścięte partie płyty dociskowej zabetonować.

Na połączeniu starej konstrukcji z nową zazwyczaj projektuje się spoinę dylatacjyną. Końcówka wykonana w postaci ramy metalowej może służyć do założenia pasa folii lub blachy ołowianej od wewnątrz budowli wg systemu wewnętrznej spoiny przegubowej (segregator aktów prawnych).
Połączenie przepon przy rozbudowie budowli podziemnej:

a) przekrój poprzeczny,

b) przekrój podłużny istniejącej budowli,

c) przekrój podłużny - wykucia i rozbiórki,

d) przekrój podłużny - założenie pierścienia dylatacyjnego.

W przypadku spoiny zakrytej wskazane jest wykonanie wpierw spoiny dylatacyjnej wraz z obudową konstrukcyjną, np. przez zastosowanie pierścienia żelbetowego na obwodzie spoiny dylatacyjnej. Dalej postępuje się według przyjętego trybu wykonywania zabezpieczeń w budynkach podziemnych Do budowlanych konstrukcji stalowych podlegających ochronie przed korozją należą: konstrukcje budynków szkieletowych, hale przemysłowe, mosty stalowe, zbiorniki, rurociągi, maszty radiowe, telewizyjne, wysokiego napięcia i słupy trakcyjne, konstrukcje wodne narażone na działanie wód słodkich i agresywnych oraz inne obiekty i wolnostojące konstrukcje na obszarze zakładów przemysłowych.

W zakres zabezpieczeń wchodzą następujące podstawowe czynności:
- Oczyszczanie powierzchni stalowych (promocja 3 w 1).
- Wstępne zabezpieczenie oczyszczonych powierzchni przed gruntowaniem.
- Gruntowanie i malowanie powierzchniowe.
- Konserwacja lub renowacja zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach stalowych w czasie ich eksploatacji.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !