Układy pustaków w murze

Układy pustaków w murze

Układy pustaków w murze w dwóch rozwiązaniach. Pustaki układa się na sucho, przy czym elementy o zbyt dużych odchyłkach wymiarów układa się na gęstej zaprawie łub na odsianym piasku. Materiał ocieplający wsypuje się na wysokość 3 lub 4 warstw muru, a następnie lekko ubija (program uprawnienia budowlane na komputer).

Budynek z pustaków kratowych usztywnia się przez wykonanie na ścianach nośnych i stężających wieńców składających się z dwóch belek typu L oraz betonu wypełniającego. Od strony zewnętrznej wieńce ociepla się warstwą np. z płyt wiórkowo-cementowych. Przy produkcji żwirobetonowych pustaków można stosować pospółkę lub ostry piasek. Beton do pustaków powinien mieć wytrzymałość około 110 kG/cm2, Zaleca się stosowanie żużla, gruzu ceglanego lub kruszywa Knurów, przez co uzyskuje się lepsze własności izolacyjne ścian (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Współczynnik przenikania ciepła K ściany z zasypką żużlem, wg badań ITE w komorze klimatyzacyjnej, wyniósł 0,6 przy wilgotności. Ściany mają grubość 30 cm i składają się z dwóch rzędów pustaków o jednakowym kształcie i jednej powierzchni licowej. Układ pustaków w ścianie jest mijankowy w obu płaszczyznach, spoiny pionowe są przesunięte w obu rzędach o pół długości pustaka, a spoiny poziome o pół wysokości pustaka (uprawnienia budowlane). Wgłębienia w miejscach styku pustaków tworzą pionową spoinę, do której wlewa się rzadką zaprawę cementową. Puste miejsca między pustakami ułożonymi w sąsiednich miejscach wypełnia się żużlem. Pustaki KJ i KJ-1 można stosować w ścianach piwnicznych (ze żwirobetonu) i w ścianach nadziemnych (z żużlcbetonu).

Słupy budynków

Do grupy polskich rozwiązań ścian z pustaków zasypkowych można również zaliczyć system elementów LO (projektu zespołu racjonalizatorskiego pod kierunkiem inż. A. Lendziona) o module 30 X 30 cm, oparty na koncepcjach podstawowego pustaka w kształcie C (program egzamin ustny).

Kształt i forma pustaków tworzy układ samoczynny (klinujący się), dzięki czemu eliminuje się tzw. mostki termiczne. Brak ciągłości w spoinach w-pływa dodatnio na ciepłochronność ściany, nie pogarszając jej wytrzymałości. Ściana jest więc wielowarstwowa, z tym że elementy warstwy wewnętrznej w stosunku do zewnętrznej przesunięte są o pół wysokości. Ten sam typ elementu pustakowego bierze również udział w konstrukcji stropów’, gdzie układa się go na żelbetowej beleczce o przekroju dwuteowym. Z tych dwóch elementów, pustaka i beleczki, złożyć można wszystkie elementy konstrukcji: ściany, stropy, schody, słupy i nadproża (opinie o programie). Puste wnętrze elementów wypełnia się zasypką. Można do niej użyć torfu, ciętej słomy, nawet siana, trocin i igliwia; materiały te należy wzmocnić i utrw-alić odpowiednimi domieszkami. Dla uproszczenia robót budowlanych wyprodukowano pustak o podwójnej 60-centymetrowej długości, a następnie element LO o wysokości 30 cm i długości 150 cm. Wiążąc te tzw. deski z mniejszymi pustakami można wznosić ściany np. stodół, eliminując całkowicie ciężkie słupy prefabrykowane.

Słupy budynków z elementów LO powstają bowiem z małych elementów sczepiających razem elementy - deski (segregator aktów prawnych). Male elementy zasypuje się w tym wypadku masą betonową, tworząc z nich słupy. Elementy LO mogą być przenoszone ręcznie. Mały pustak waży bowiem 8-9 kG, w zależności od rodzaju kruszywa użytego do jego produkcji, element „deska” ok. 60 kG (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !