Blog

29.01.2019

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?

W artykule znajdziesz:

Umowa o roboty budowlane – co powinna zawierać?

Podstawą do zawarcia umowy o roboty budowlane najczęściej jest dokumentacja projektowa (program na komputer). Jest ona bardzo ważna dla wykonawcy, ponieważ to z niej wynika zakres planowanych prac. W standardowym kontrakcie budowlanym muszą znaleźć się następujące elementy:
• dokumentacja projektowa, czyli wszelkie specyfikacje techniczne, rysunki itp.,
• list zatwierdzający zamawiającego (program na telefon),
• porozumienie kontraktowe,
• przyjęta przez inwestora oferta wykonawcy na wykonanie prace w określonym czasie i za określona cenę – przygotowuje się ją na podstawie informacji przekazanych przez inwestora oraz projektu (program na egzamin ustny).

Korespondencja przetargowa z wykonawcą


W umowie na wykonanie prac budowlanych musi znaleźć się również kompletna korespondencja przetargowa z wykonawcą (promocja 3 w 1). Oprócz dokumentacji projektowej najważniejsze jest porozumienie kontraktowe, nazywane również kontraktem lub umową (segregator). Jest to dokument będący swoistym drogowskazem zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy na czas trwania inwestycji budowlanej. W tekście takiej umowy muszą być zawarte wszystkie kwestie, dotyczące realizacji określonego umową obiektu budowlanego. Kwestie najbardziej istotne to przedmiot umowy o roboty budowlane, zasady wynagrodzenia, rodzaj zabezpieczenia umowy oraz zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności za wady (opinie).
Określenie przedmiotu umowy o roboty budowlane jest konieczne. Należy to zrobić jak najbardziej precyzyjnie, poprzez jednoznaczne wskazanie gdzie obiekt będzie zlokalizowany oraz na podstawie jakiego projektu. W tekście umowy musi też znaleźć się numer pozwolenia na budowę i oznaczenie nieruchomości. Jeśli chodzi o terminy, to konieczne jest podanie kluczowych dat, czyli daty przekazania budowy, daty rozpoczęcia robót budowlanych przez wykonawcę, daty zakończenia robót budowlanych oraz daty przekazania inwestorowi ukończonej inwestycji. Umowa musi też zawierać dokładny harmonogram robót łącznie z przewidywanym terminem realizacji poszczególnych prac i planowaną kolejnością ich wykonywania. Harmonogram stanowi załącznik do kontaktu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami