Uprawnienia a wykształcenie

Kierunki studiów, po których można uzyskać uprawnienia budowlane, podzielone są na odpowiadające lub pokrewne (https://uprawnienia-budowlane.pl). W zależności od kierunku studiów, ich stopnia oraz odbytej praktyki zawodowej, można zdawać egzamin na wybraną specjalność, rodzaj i zakres uprawnień budowlanych. Najmniej możliwości mają osoby, które planują zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – w tym wypadku dostępne są tylko dwa kierunki odpowiednie, czyli architektura oraz architektura i urbanistyka (program na komputer). Uprawnienia w ograniczonym zakresie można otrzymać po ukończeniu kierunku związanego z budownictwem (program na telefon).

Uprawnienia a wykształcenie

Jeśli chodzi o specjalność konstrukcyjno-budowlaną to w tym wypadku kierunek odpowiedni to budownictwo a pokrewny architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, melioracja, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna (program egzamin ustny).

Dla inżynierii mostowej kierunek odpowiedni do budownictwo, a drogowej jakikolwiek kierunek w zakresie budownictwa. W przypadku specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych właściwy kierunek to budownictwo lub transport, a dla inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym kierunek odpowiedni to transport lub elektrotechnika. Kierunki pokrewne to automatyka i robotyka lub elektroenergetyka (opinie o programie).

Specjalność hydrotechniczna

Specjalność hydrotechniczna ma wiele kierunków odpowiednich – jest to melioracja, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo, inżynieria środowiska oraz inżynieria i gospodarka wodna (segregator aktów prawnych). Jeśli chodzi o specjalności wyburzeniową, to kierunki odpowiednie to budownictwo, górnictwo, geologia lub inżynieria wojskowa. Obie te specjalności nie mają kierunków pokrewnych, dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić jaki kierunek studiów pozwala na uzyskanie takich uprawnień. Istotne znaczenie ma również to, jaki stopień studiów osiągnie kandydat na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1). Aby móc starać się o uprawnienia bez ograniczeń, konieczne jest posiadanie tytułu magistra inżyniera, czyli ukończenie studiów II stopnia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !