Blog

15.04.2019

Uprawnienia budowlane 2019 – najważniejsze informacje

Uprawnienia budowlane 2019 – najważniejsze informacje

Już 17 maja wystartuje wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane – kolejna planowana jest 22 listopada (program na komputer). W tych terminach, dokładnie o tej samej godzinie, kandydaci na uprawnienia budowlane rozpoczną rozwiązywanie testu w zakresie wybranego zakresu oraz specjalności uprawnień. Po zaliczeniu części pisemnej egzaminu rozpoczną się egzaminy ustne – ich terminy są wyznaczane indywidualnie przez poszczególne okręgowe izby inżynierów budownictwa (program na telefon). Jednak, aby móc przystąpić do egzaminu, należy w wyznaczonym terminie złożyć wniosek do właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konieczne jest także uiszczenie opłat, które wynoszą:
• za przekwalifikowanie – 800 zł (https://uprawnienia-budowlane.pl),
• za przeprowadzenie egzaminu – 800 zł,
• za ponowne przeprowadzenie części ustnej – 450 zł.

Czas trwania egzaminów

Uprawnienia budowlane 2019 – najważniejsze informacje

Czas trwania egzaminów zależy od zakresu uprawnień budowlanych. Najdłużej, bo 135 minut, trwa egzamin pisemny na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program na egzamin ustny). Zdający musi odpowiedzieć na 90 pytań, przy czym minimalna ilość poprawnych odpowiedzi to 68. W przypadku uprawnień bez ograniczeń, ale oddzielenie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, egzamin trwa 115 minut, a zdający musi odpowiedzieć poprawnie na 57 spośród 75 pytań (promocja 3 w 1).
Czas trwania egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wynosi 90 minut. Konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 45 pytań spośród 60. Osoby starające się o uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oddzielnie muszą udzielić 34 poprawnych odpowiedzi spośród 45 pytań (segregator). Egzamin trwa w takim wypadku 70 minut. Dokładnie tyle samo trwa egzamin na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dla osób mających tytuł mistrza. Kandydaci muszą rozwiązać test składają się z 45 pytań – konieczne jest udzielenie 34 poprawnych odpowiedzi (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami