Piaszczyste wybrzeża mórz

Piaszczyste wybrzeża mórz

Piaszczyste wybrzeża mórz cechują, jak wiadomo, zwykle nieustające zmiany dokonywane przez czynniki meteorologiczne i hydrologiczne, spośród których najważniejsze jest falowanie. Zmianom tym, polegającym na erozji brzegu w niektórych miejscach i na akumulacji wyerodowanego rumowiska w innych, towarzyszy transport materiału od miejsca jego wy- erodowania do miejsca odkładu.

Transport ten odbywa się w dwu kierunkach wypadkowych: równoległym i prostopadłym do brzegu (program uprawnienia budowlane na komputer). Wskutek transportu równoległego do linii brzegu miejsca abrazji mogą być odległe od miejsca akumulacji nieraz o dziesiątki, a nawet i setki kilometrów. Transport poprzeczny może odprowadzać rumowisko w głąb morza, skąd już ono powrócić nie potrafi, a może też osadzać je w postaci na przykład plaż lub wydm na odlądowych połaciach brzegu. Zależnie od dominującego w danym miejscu kierunku działania wiatrów i fal przeważa tam jeden lub drugi kierunek transportu rumowiska.
Jeśli na danym odcinku brzegu pozostawi się przez dłuższy czas swobodę działaniu czynników naturalnych, wówczas ustali się tam pewien układ warunków meteorologicznych, hydrologicznych i litologicznych, który nazywamy reżimem dynamicznym tego odcinka brzegu.

Wybudowanie na brzegu piaszczystym o pewnym ustalonym reżimie dynamicznym jakiejkolwiek sztucznej budowli poprzecznej, występującej z brzegu w morze, wprowadza zaburzenia do zespołu czynników tworzących ten reżim. Każda przeszkoda poprzeczna powoduje powstawanie akumulacji po swej stronie nawietrznej, a wzmożonej erozji po swej stronie zawietrznej, przy czym zasięg pierwszej jest stosunkowo niewielki, drugiej zaś może być bardzo duży (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeżeli interwencja człowieka ograniczy się do jednorazowego wybudowania omawianej przeszkody, to najczęściej z biegiem czasu reżim dynamiczny dostosuje się jak gdyby do niej. Ona sama zamieni się w pewnego rodzaju nowy przylądek, który po pewnym czasie rumowisko zacznie obiegać, dochodząc ponownie do brzegu w pewnej odległości za przeszkodą (uprawnienia budowlane). Z wyjątkiem bezpośredniego otoczenia przylądka, gdzie tworzą się duże zmiany, wzdłuż dalszych odcinków brzegu zapanują podobne warunki co poprzednio, przed wybudowaniem przeszkody.

Stabilizacja reżimu

W pewnych, tylko szczególnych warunkach (np. występowanie bardzo dużych głębokości blisko brzegu, w obrębie zasięgu przegrody itp.), a także gdy interwencja człowieka wielokrotnie w różnej formie się powtarza, może nie dojść do powtórnej stabilizacji reżimu albo też może się na stałe stworzyć jakiś nowy, trudny nieraz z góry do przewidzenia reżim, całkowicie różny od dawnego (program egzamin ustny).
Port o falochronach wybiegających w morze stanowi jeden z rodzajów sztucznych przeszkód, zaburzających reżim dynamiczny brzegu.

Jednak nie tylko port wpływa na reżim otoczenia, ale też reżim ten wywiera znaczny wpływ na port. Znane są przejawy tego wpływu: zapiaszczanie wejścia portowego lub nawet poszczególnych basenów, niebezpieczne podmycia konstrukcji portowych itp.
Sytuacja się komplikuje, gdy port leży w ujściu chociażby niewielkiej rzeki, prowadzącej własne rumowisko, a w porze zimowej lód (opinie o programie).

Reżim dynamiczny brzegu, który kształtowałyby również czynniki stwarzane przez tę rzekę, ulega wówczas podwójnemu zaburzeniu, gdyż materiały przez nią naniesione mogą wskutek obudowy ujścia ulec pewnym zahamowaniom lub zmianom kierunków ruchu. W konsekwencji też mogą powstać w obrębie lub w otoczeniu portu niepożądane zjawiska w postaci dodatkowych akumulacji piasku i podmyć konstrukcji lub zatorów lodowych.
Na tym tle nietrudno będzie ustalić warunki, jakie powinny - w idealnym wypadku - spełniać falochrony w danym porcie pod względem układu, a szczególnie pod względem ukształtowania i położenia wejścia (segregator aktów prawnych).

Otóż układ falochronów powinien być taki, aby:
- był dogodny dla żeglugi,
- zasłaniał port przed falą możliwie ze wszystkich kierunków,
- w jak najmniejszym stopniu zaburzał istniejący reżim dynamiczny brzegu,
- ułatwiał odprowadzenie bez zaburzeń materiału prowadzonego przez rzekę (materiały gruntowe, lód) oraz
- zapobiegał zapiaszczaniu redy, kanału wejściowego i wejścia do portu (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !