Uprawnienia budowlane dla elektryków

Uprawnienia budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Związane z tym przepisy znajdują się w ustawie Prawo budowlane oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Zgodnie z tymi przepisami możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych w każdej specjalności związanej z procesem budowy, w tym uprawnień dotyczących elektryków, czyli:
• specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej, dzięki której można projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi w zakresie związanym z telekomunikacją przewodową i bezprzewodową wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która umożliwia projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi związanymi ze specjalnością (program na egzamin ustny).

Przejście postępowania kwalifikacyjnego

Uprawnienia budowlane dla elektryków

Organem, który nadaje uprawnienia budowlane jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze swoimi terenowymi oddziałami (promocja 3 w 1). W ciągu roku o uprawnienia budowlane w powyższych specjalnościach stara się kilkuset wykwalifikowanych elektryków. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń można uzyskać wyłącznie po ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku. Uprawnienia z ograniczeniami mogą być nadawane inżynierom mającym wykształcenie kierunkowe oraz magistrom inżynierom z wykształceniem pokrewnym (segregator).
Aby otrzymać uprawnienia budowlane należy także odbyć praktykę zawodową, która musi być dostosowana zarówno do stopnia skomplikowania, jak i rodzaju działalności. Praktykę odbywa się pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tej samej specjalności. Ostatnim warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest przejście postępowania kwalifikacyjnego, które składa się z dwóch etapów – weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz egzaminu obejmującego znajomość procesów budowlanych i umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy technicznej w praktyce (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !