Uprawnienia budowlane dla techników

 

Uprawnienia budowlane dla techników

W niektórych specjalnościach uprawnienia budowlane dostępne są nie tylko dla osób po studiach, ale także dla osób mających tytuł mistrza lub technika. Dotyczy to jednak wyłącznie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie (program na komputer). O uprawnienia mogą się starać wyłącznie te osoby, które mają odpowiedni zawód, inny dla każdej specjalności, np. dla specjalności architektonicznej jest to technik architekt (program na telefon). Konieczne jest także odbycie czteroletniej praktyki na budowie. O uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą starać się osoby mające tytuł technika budownictwa, murarza, murarza-tynkarza lub cieśli. Dla specjalności mostowej oraz drogowej lista zawodów jest taka sama i obejmuje technika drogownictwa, technika dróg i mostów kolejowych oraz technika budownictwa (program egzamin ustny).

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych jest dostępna dla techników dróg i mostów kolejowych oraz techników budownictwa, natomiast w zakresie sterowania ruchem kolejowym dla techników transportu kolejowego, techników automatyków sterowania ruchem kolejowym oraz techników urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym. Dla specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lista zawodów jest znacznie dłuższa i obejmuje technika budownictwa, technika melioracji wodnych, technika inżynierii środowiska i melioracji, technika budownictwa wodnego oraz technika budownictwa wodnomelioracyjnego (opinie o programie).

Specjalność instalacyjna telekomunikacyjna jest dostępna dla techników telekomunikacji, natomiast o specjalność sanitarną mogą ubiegać się technicy:
• sieci gazowych,
• sieci cieplnych,
• urządzeń sanitarnych,
• energetyki,
• gazownictwa,
• inżynierii środowiska i melioracji,
• instalacji gazowych,
• sieci wodnych i kanalizacyjnych,
• instalacji i urządzeń sanitarnych,
• sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (segregator aktów prawnych).

Na liście zawodów


Na liście zawodów uprawniających do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie znajduje się technik elektryk, elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !