Uprawnienia budowlane – dlaczego praktyka zawodowa jest tak ważna?


Jednym z najważniejszych wymogów niezbędnych do zdobycia uprawnień budowlanych pozwalających na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest praktyka zawodowa (program na komputer). Musi ona polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych (praktyka projektowa) lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie (praktyka na budowie) (program na telefon).

Uprawnienia budowlane – dlaczego praktyka zawodowa jest tak ważna?

Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko takie prace pozwalają na odpowiednie przygotowanie inżyniera do tego, aby w przyszłości mógł pracować w zawodzie projektanta bądź kierownika budowy lub też w innych zawodach związanych z budownictwem (program egzamin ustny). Odbycie praktyki zawodowej nie jest tylko formalnością, której trzeba dopełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane. Niestety wśród kandydatów, którzy ubiegają się o uprawnienia budowlane, nadal zdarzają się tacy, którzy te czynności traktują jak zło konieczne, przez co ich przygotowanie nie wystarcza do tego, aby zdać egzamin na uprawnienia (opinie o programie).
Warto pamiętać, że kwestie praktyki zawodowej reguluje art. 14 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994, zgodnie z którym podstawowym warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest wykonywanie prac, które polegają na:
• bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektych,
• pełnieniu funkcji technicznej na budowie, pod nadzorem osoby, która posiada uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych).

Jeśli praktyka zawodowa zaliczana jest za granicą, to jej opiekunem musi być osoba, mająca uprawnienia obowiązujące w danym kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktykę zawodową mogą rozpocząć osoby, które posiadają dyplom uczelni wyższej lub tytuł zawodowy technika bądź mistrza, a także dyplom potwierdzający wykształcenie na poziomie technika w jednym z zawodów związanych z budownictwem. W niektórych przypadkach dopuszcza się również odbycie praktyki po III roku studiów.

Zakres praktyki zawodowej


Zakres praktyki zawodowej zawsze musi odpowiadać zakresowi uprawnień budowlanych, o jakie stara się kandydat. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem izby samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !