Blog

12.06.2019

Uprawnienia budowlane – egzaminy 2017 i 2018

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – egzaminy 2017 i 2018

Uprawnienia budowlane można uzyskać po zdaniu egzaminu, składającego się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej kandydaci rozwiązują test jednokrotnego wyboru, w którym muszą udzielić poprawnej odpowiedzi na przynajmniej 75% pytań (https://uprawnienia-budowlane.pl). W roku 2017 w okręgowych izbach inżynierów budownictwa rozpatrzono aż 6910 wniosków o uprawnienia.

Uprawnienia budowlane – egzaminy 2017 i 2018

Łącznie na sesji wiosennej i jesiennej ponownie egzamin testowy zaliczało 1188 osób, a poprawkowy ustny 1973 osoby. Byli to kandydaci, którzy nie zdali w poprzednich sesjach części ustnej lub pisemnej, a także te osoby, które na własną prośbę odroczyły termin egzaminu (program na komputer). W sumie w 2017 roku w egzaminach pisemnych wzięło 7475 osób, a w ustnych 7826 osób. Z tego pozytywny wynik otrzymały 5922 osoby, a negatywny ponad 2500.

W 2018 roku zdecydowanie najczęściej wybieraną specjalnością była specjalność konstrukcyjno-budowlana. Od momentu wprowadzenia ustawy deregulacyjnej w 2014 roku odnotowywane są słabsze wyniki egzaminów ustnych (program na telefon). Oznacza to, że dużej ilości osób nie udaje się uzyskać uprawnień i 2018 rok nie był w tej kwestii wyjątkiem. Komisje weryfikacyjne łącznie dopuściły w minionym roku do obu sesji egzaminacyjnych 8685 osób (program egzamin ustny). Spośród nich pozytywnie złożyło egzamin 5758 osób, czyli prawie 3 tysiące kandydatów nie poradziło sobie na części pisemnej lub ustnej. Jest to bardzo duża liczba, ale warto pamiętać, że jeśli wynik części pisemnej był pozytywny, to w ciągu 3 lat można przystąpić ponownie do części ustnej (opinie o programie).

Specjalności instalacyjne

W 2018 roku najwięcej, bo aż 2681 kandydatów starało się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (segregator aktów prawnych). Na kolejnym miejscu, znalazła się specjalność sanitarna, którą wybrały 1074 osoby. Z kolei specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wybrały 804 osoby. Na specjalność inżynieryjną drogową zdecydowało się 641 kandydatów, a inżynieryjną mostową 237 kandydatów (promocja 3  w 1). Nikt nie wybrał specjalności wyburzeniowej, której zakres znajduje się w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami