Blog

Sposób górniczy zdjęcie nr 10
27.12.2019

Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

 

Sposób górniczy zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

Uprawnienia budowlane są potrzebne tym osobom, które chcą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do wykonywania tychże funkcji niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa (program na komputer). Zarówno wykształcenie, jak i praktyka nie mogą być byle jakie – muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania oraz rodzaju wykonywanej działalności. Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (program na telefon). Uprawnienia te są nadawane przez organy samorządu zawodowego inżynierów lub architektów po przejściu przez kandydata postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to obejmuje kwalifikację wykształcenia i praktyki zawodowej, a także egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

W Polsce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oznacza działalność polegającą na fachowej ocenie zjawisk technicznych lub na samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, architektonicznych bądź techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmują następujące prace:
• kierowanie budową,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• projektowanie,
• sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowanie kontroli oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach. Największym zainteresowaniem inżynierów budownictwa cieszą się uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Oprócz tego chętnie wybierane są również uprawnienia w specjalności drogowej lub mostowej (segregator aktów prawnych). Dostępne są również uprawnienia budowlane kolejowe podzielone na dwie specjalności – w zakresie sterowania ruchem kolejowym i w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Można też zdecydować się na specjalność hydrotechniczną, wyburzeniową lub instalacyjną elektryczną, telekomunikacyjną bądź sanitarną (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Sposób górniczy zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Sposób górniczy zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Sposób górniczy zdjęcie nr 16 Sposób górniczy zdjęcie nr 17 Sposób górniczy zdjęcie nr 18
Sposób górniczy zdjęcie nr 19
Sposób górniczy zdjęcie nr 20 Sposób górniczy zdjęcie nr 21 Sposób górniczy zdjęcie nr 22
Sposób górniczy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sposób górniczy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sposób górniczy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sposób górniczy zdjęcie nr 32 Sposób górniczy zdjęcie nr 33 Sposób górniczy zdjęcie nr 34
Sposób górniczy zdjęcie nr 35
Sposób górniczy zdjęcie nr 36 Sposób górniczy zdjęcie nr 37 Sposób górniczy zdjęcie nr 38
Sposób górniczy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sposób górniczy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sposób górniczy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami