Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

 

Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

Uprawnienia budowlane są potrzebne tym osobom, które chcą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do wykonywania tychże funkcji niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa (program na komputer). Zarówno wykształcenie, jak i praktyka nie mogą być byle jakie – muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania oraz rodzaju wykonywanej działalności. Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (program na telefon). Uprawnienia te są nadawane przez organy samorządu zawodowego inżynierów lub architektów po przejściu przez kandydata postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to obejmuje kwalifikację wykształcenia i praktyki zawodowej, a także egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

W Polsce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oznacza działalność polegającą na fachowej ocenie zjawisk technicznych lub na samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, architektonicznych bądź techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmują następujące prace:
• kierowanie budową,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• projektowanie,
• sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowanie kontroli oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach. Największym zainteresowaniem inżynierów budownictwa cieszą się uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Oprócz tego chętnie wybierane są również uprawnienia w specjalności drogowej lub mostowej (segregator aktów prawnych). Dostępne są również uprawnienia budowlane kolejowe podzielone na dwie specjalności – w zakresie sterowania ruchem kolejowym i w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Można też zdecydować się na specjalność hydrotechniczną, wyburzeniową lub instalacyjną elektryczną, telekomunikacyjną bądź sanitarną (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami