Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

 

Uprawnienia budowlane – komu są potrzebne?

Uprawnienia budowlane są potrzebne tym osobom, które chcą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do wykonywania tychże funkcji niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa (program na komputer). Zarówno wykształcenie, jak i praktyka nie mogą być byle jakie – muszą być dostosowane do stopnia skomplikowania oraz rodzaju wykonywanej działalności. Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji jest decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych (program na telefon). Uprawnienia te są nadawane przez organy samorządu zawodowego inżynierów lub architektów po przejściu przez kandydata postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie to obejmuje kwalifikację wykształcenia i praktyki zawodowej, a także egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

W Polsce wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oznacza działalność polegającą na fachowej ocenie zjawisk technicznych lub na samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, architektonicznych bądź techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmują następujące prace:
• kierowanie budową,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• projektowanie,
• sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i sprawowanie kontroli oraz nadzoru nad ich wytwarzaniem (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach. Największym zainteresowaniem inżynierów budownictwa cieszą się uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Oprócz tego chętnie wybierane są również uprawnienia w specjalności drogowej lub mostowej (segregator aktów prawnych). Dostępne są również uprawnienia budowlane kolejowe podzielone na dwie specjalności – w zakresie sterowania ruchem kolejowym i w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Można też zdecydować się na specjalność hydrotechniczną, wyburzeniową lub instalacyjną elektryczną, telekomunikacyjną bądź sanitarną (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !