Blog

07.03.2019

Uprawnienia budowlane – nowe uregulowania w zawodzie inżyniera i architekta

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – nowe uregulowania w zawodzie inżyniera i architekta

Obecnie trwają prace nad zmianami w zawodzie inżyniera oraz architekta (program na komputer). Planowane jest wprowadzenie takiej samej odpowiedzialności dyscyplinarnej dla członków samorządów inżynierów budownictwa i architektów, który wykonują zawód inżyniera budownictwa lub architekta – zmianie ulegnie więc obowiązujący do tej pory zapis dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych oraz odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (program na telefon). Ponadto rozszerzony zostanie katalog zamknięty samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – zostanie do niego dołączony zapis na temat rzeczoznawstwa zawodowego oraz sporządzania opinii technicznych (program na egzamin ustny).

Rzeczoznawstwo budowlane

Nowe uregulowania w zawodzie inżyniera i architekta

Rzeczoznawstwo budowlane będzie ponownie jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a wszystkie kwestie związane z rzeczoznawstwem będą regulowane ustawą Prawo budowlane (promocja 3 w 1). Rzeczoznawstwo będzie wówczas obejmować wykonywanie:
• opinii technicznych,
• ekspertyz technicznych,
• oceń i zleceń dotyczących projektowania oraz rozwiązań technicznych w zakresie obszarów objętych ochroną konserwatorską lub obiektów wpisanych do rejestru zabytków (segregator).
Powstające ustawy wprowadzą też obowiązek doskonalenia zawodowego i szkoleń uzupełniających dla wszystkich członków izb architektów i inżynierów. Jednym z zadań Krajowych Rad Izb będzie koordynacja działań związanych z doskonaleniem kwalifikacji oraz uchwalanie zakresu i trybów szkoleń. Z kolei okręgowy rady izb będą odpowiadać za organizację szkoleń i zapewnianie warunków do doskonalenia kwalifikacji.
Zmiany, które przewiduje nowa ustawa, wprowadzają kodeks etyki zawodowej oraz obowiązek jego przestrzegania przez członków izb inżynierów budownictwa i architektów (opinie). Ponadto praktyka projektowa oraz na budowie będzie odbywała się pod kierunkiem patrona, którym może być osoba należąca do samorządu zawodowego i mająca odpowiednie uprawnienia budowlane od przynajmniej 5 lat lub architekt. Praktyka zawodowa będzie musiała spełniać odpowiednie kryteria, które określone będą w standardach praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami