Blog

03.04.2019

Egzamin ustny – pytania

W artykule znajdziesz:

Egzamin ustny – pytania

Kandydaci na uprawnienia budowlane są bardzo ciekawi tego, jakie pytania mogą paść na części ustnej egzaminu (program na komputer). Warto pamiętać, że Krajowa Komisja Egzaminacyjna przed każdą sesją udostępnia przykładowe pytania na część pisemną, ale jeśli chodzi o część ustną to o jakiekolwiek oficjalne informacje jest naprawdę trudno. Generalnie przyjmuje się, że pytania na części ustnej podzielone są na 4 kategorie:
• umiejętność praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
• umiejętność praktycznego stosowania wiedzy technicznej w praktyce zawodowej (program na telefon),
• pytania z zakresu wybranej specjalności uprawnień budowlanych,
• część praktyczna, polegająca na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy lub wykonaniu zadania projektowego (program na egzamin ustny).

Samodzielna funkcja techniczna

Egzamin ustny – pytania

Jak więc widać, nie są to zbyt konkretne informacje. Jeśli chodzi o 3 pierwsze podpunkty, to wymagają one znajomość aktów prawnych (promocja 3 w 1). Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg części ustnej egzaminów, można zauważyć, że stanową one rozwiniętą odwrotność pytań znajdujących się na teście, np. jeśli pytanie na teście dotyczyło, jakie działalności traktowane są jako samodzielna funkcja techniczna, to na ustnym może pojawić się prośba o wymienienie czterech typów działalności, do których niezbędne jest posiadanie samodzielnych funkcji technicznych. Oznacza to, że zasadnicza treść pytań nie do końca może sobie odpowiadać, ale mniej więcej tak wygląda przykład formułowania pytań na część ustną egzaminu (segregator).
Jeśli chodzi o część praktyczną, to niezbędne jest sprawne i logiczne myślenie oraz umiejętność zastosowania nabytej praktyki lub zdobytej wiedzy. Tylko wtedy można rozwiązać problem, który obejmuje zakres wybranej specjalizacji. Zadania są z reguły dość podstawowe – kandydaci najczęściej stykają się z nimi w czasie swoich praktyk zawodowych w swojej branży, dlatego zwykle radzą sobie z nimi bez problemu. Zadany problem zawsze jest jasno sprecyzowany, dlatego komisja oczekuje od kandydata tak samo jasno sprecyzowanej odpowiedzi. Na pewno trzeba doskonale znać akty prawne, w tym zarówno ogólnobudowlane, jak i branżowe, gdyż tylko wtedy można szybko wyszukać odpowiedzi w czasie egzaminu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami