Blog

27.05.2019

Uprawnienia budowlane – nowelizacja

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – nowelizacja

Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego 22 lutego 2019 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wprowadziła ona do ustawy zakresy uprawnień budowlanych, a 19 marca trafiła do komisji senackiej, a następnie do podpisu przez Prezydenta RP. Nowelizacja od samego początku budziła wiele wątpliwości – wiele osób optowało za tym, aby usunąć z przepisów błędy dotyczące zakresu uprawnień budowlanych (program na komputer).

Uprawnienia budowlane – nowelizacja

Pierwszym z tym błędów była definicja zabudowy zagrodowej, przez którą doszło do ograniczenia wykonywania zawodu inżyniera. Poważnym błędem było też zastosowanie ograniczeń w wielkości obiektów przy projektowaniu. Okazało się jednak, że w senacie żadnych błędów nie dostrzeżono (program na telefon). Co więcej, według senatorów prace polegały wyłącznie na przeniesieniu rozporządzenia do rangi ustawy, czego wymagał wyrok Trybunału Konstytucyjnego (opinie o programie).

Nowelizacja w uchwalonej treści trafi teraz na biurko prezydenta RP, więc nie ma już raczej możliwości, aby mogły w niej zostać wprowadzone jakieś zmiany. Warto przypomnieć, że przepisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przestały obowiązywać 12 lutego 2019 roku (segregator aktów prawnych). Do tego czasu nie udało się zakończyć prac na wprowadzeniem rozporządzenia do rangi ustawy. Według planu wymagane zapisy miały znaleźć się w nowych ustawach dotyczących zawodu inżyniera budownictwa i architekta. Jednak w wyniku niezadowalających treści tych dokumentów, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju nie udało się dopracować projektów tychże ustaw.

Co dalej?

Do 20 lutego nadal trwały rozmowy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz z Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. W celu zachowania ciągłości uznano, że kwestie dotyczące uprawnień budowlanych zostaną przejściowo wprowadzone do ustawy Prawo budowlane. Niestety tej procedury także nie udało się dokończyć do 12 lutego (promocja 3 w 1).

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 20 lutego, natomiast 22 lutego nowelizacja została uchwalona. W przypadku tej nowelizacji czas ma kluczowe znaczenie, ponieważ egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się już w maju – do tego czasu proces legislacyjny musi być zakończony (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami