Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane ogólny opis

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane ogólny opis

Uprawnienia budowlane ogólny opis

Uprawnienia budowlane to certyfikat, wydawany w formie decyzji odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej, który zezwala na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi (uprawnienia budowlane). W Polsce, uprawnienia budowlane wydawane są przez komisje kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Aby je uzyskać należy spełnić odpowiednie warunki dotyczące: posiadania wykształcenia wyższego (lub średniego), następnie odbycia praktyki na budowie i przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres oraz, na końcu - złożenia egzaminu. W Polsce są dwa rodzaje uprawnień budowlanych: pierwsze - do projektowania i drugie - do kierowania robotami budowlanymi. Wydawane są one bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie Posiadając uprawnienia bez ograniczeń można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

 

Ograniczony zakres uprawnia do pełnienia funkcji technicznych tylko dla prostych, typowych i niewielkich obiektów, które są zdefiniowane w przepisach. Mniejsze wymagania co do uzyskania uprawnień są do uprawnień w ograniczonym zakresie. Egzamin, który należy zdać, aby mieć uprawnienia budowlane składa się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej. Egzamin pisemny - odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Egzamin ustny - w kolejnych dniach, tuż po zakończeniu egzaminu pisemnego. Do egzaminu ustnego mogą przystąpić tylko te osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego. Dla dobrego przygotowania się do egzaminu na uprawnienia budowlane warto skorzystać z programów do nauki, które posiadają pytania, na bazie tych, które opracowała Izba Inżynierów i Izba Architektów (program uprawnienia budowlane na komputer). Z programem bardzo łatwo można przygotować się do egzaminu. Dzięki obrazkom graficznym, program umożliwia prostą i niemęczącą naukę. Z pomocą takich programów, można zobaczyć jak wygląda egzamin i bez trudu osiągnąć pozytywny wynik na właściwym egzaminie na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami