Blog

Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane po 2006

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane po 2006

Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane po 2006

Przed rokiem 2006 kiedy ktoś chciał pracować w budowlance, ale chciał mieć uprawnienia budowlane wystarczyło, że skończył technikum budowlane. Po roku 2006 przepisy się zmieniły i po technikum budowlanym uprawnień taka osoba nie dostanie (uprawnienia budowlane). Jedyną opcją jest pójście na studia budowlane albo skończenie kierunku zawodowego. Wówczas możemy ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych przez Polską Izbę Inżynierów Budowlanych. Dlaczego zmieniono przepisy? Ogólnie środowisko budowlane różnie zareagowało na zmianę przepisów. Najbardziej sfrustrowani byli uczniowie techników. Osoby, które nabyły uprawnienia tą drogą przed 2006 rokiem uprawnień nie straciły, ale pozostałym już to uniemożliwiono. Ogólnie zmianę przepisów tłumaczono koniecznością podniesienia kwalifikacji kadry budowlanej. Uznano bowiem, że od lat dziewięćdziesiątych postęp technologiczny w budownictwie, osiągnął rozmiary, które uniemożliwiają osobom po technikum, zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywania swojej pracy (program egzamin ustny).

 

Mówiąc po polsku, chciano zachęcić/zmusić więcej osób po technikum do pójścia na studia. Jakie uprawnienia możemy uzyskać? Uprawnienia budowlane są podzielone na dwie główne kategorie: ograniczone oraz pełne. Uprawnienia pełne mogą uzyskać absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają tytuł magistra inżyniera. Uprawnienia ograniczone przysługują absolwentom kierunków zawodowych. Warto pamiętać, że uprawnienia przyznawane są dla danej specjalizacji. Jakie specjalizacje wyróżnione są w polskim prawie budowlanym? Polska Izba Inżynierów Budowlanych jest upoważniona do nadawania uprawnień następujących kategoriach:

- architektoniczna- konstrukcyjno-budowlana,

- inżynieryjna,- mostowa,

- drogowa,

- kolejowa,

- hydrotechniczna,

- wyburzeniowa,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (tzw. „sanitarna”),

- specjalność instalacyjna w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (opinie o programie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 16 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 17 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 18
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 19
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 20 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 21 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 22
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 32 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 33 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 34
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 35
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 36 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 37 Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 38
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prowadzenie z kanałów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami