Uprawnienia budowlane po 2006

Uprawnienia budowlane po 2006

Przed rokiem 2006 kiedy ktoś chciał pracować w budowlance, ale chciał mieć uprawnienia budowlane wystarczyło, że skończył technikum budowlane. Po roku 2006 przepisy się zmieniły i po technikum budowlanym uprawnień taka osoba nie dostanie (uprawnienia budowlane). Jedyną opcją jest pójście na studia budowlane albo skończenie kierunku zawodowego. Wówczas możemy ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych przez Polską Izbę Inżynierów Budowlanych. Dlaczego zmieniono przepisy? Ogólnie środowisko budowlane różnie zareagowało na zmianę przepisów. Najbardziej sfrustrowani byli uczniowie techników. Osoby, które nabyły uprawnienia tą drogą przed 2006 rokiem uprawnień nie straciły, ale pozostałym już to uniemożliwiono. Ogólnie zmianę przepisów tłumaczono koniecznością podniesienia kwalifikacji kadry budowlanej. Uznano bowiem, że od lat dziewięćdziesiątych postęp technologiczny w budownictwie, osiągnął rozmiary, które uniemożliwiają osobom po technikum, zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywania swojej pracy (program egzamin ustny).

 

Mówiąc po polsku, chciano zachęcić/zmusić więcej osób po technikum do pójścia na studia. Jakie uprawnienia możemy uzyskać? Uprawnienia budowlane są podzielone na dwie główne kategorie: ograniczone oraz pełne. Uprawnienia pełne mogą uzyskać absolwenci studiów wyższych, którzy posiadają tytuł magistra inżyniera. Uprawnienia ograniczone przysługują absolwentom kierunków zawodowych. Warto pamiętać, że uprawnienia przyznawane są dla danej specjalizacji. Jakie specjalizacje wyróżnione są w polskim prawie budowlanym? Polska Izba Inżynierów Budowlanych jest upoważniona do nadawania uprawnień następujących kategoriach:

- architektoniczna- konstrukcyjno-budowlana,

- inżynieryjna,- mostowa,

- drogowa,

- kolejowa,

- hydrotechniczna,

- wyburzeniowa,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (tzw. „sanitarna”),

- specjalność instalacyjna w zakresie urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (opinie o programie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !