Ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych

 
Ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych

Warto mieć świadomość, że każdy budynek oraz urządzenia z nim związane, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiedni poziom hałasu. Obiekt budowlany nie może generować takiego hałasu, który byłby uciążliwy dla jego użytkowników, a także osób znajdujących się w bliskim otoczeniu (segregator aktów prawnych). Ochrona przed hałasem jest niezbędna w mieszkaniach, obiektach zamieszkania zbiorowego, a także obiektach użyteczności publicznej. Pomieszczenia muszą gwarantować spokojną pracę, sen oraz odpoczynek, nie tylko osobom znajdującym się w nich, ale również sąsiedztwu. Hałas w obiektach budowlanych może pochodzić z zewnątrz. Niechciane dźwięku mają swoje źródło również w instalacjach i urządzeniach, które stanowią wyposażenie techniczne obiektu. Hałas powietrzny i uderzeniowy powodowany jest przez użytkowników sąsiednich pomieszczeń np. mieszkań w bloku. Hałas pogłosowy, czyli potocznie zwane echo, jest skutkiem odbijania się fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia (promocja 3 w 1).

 

Ważne jest, aby każdy budynek, który narażony jest na powstawanie nadmiernego hałasu, był odpowiednio zabezpieczony. Poziom hałasu, a także drgań w obiekcie budowlanym nie może przekraczać określonej normy. Jest to określone m.in. w przepisach o ochronie środowiska, a także Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Obiekty narażone w szczególny sposób na hałasy z zewnątrz, powinny zostać usytuowane w bezpiecznej odległości od źródła hałasu. Należy również zastosować elementy, które mają na celu amortyzowanie drgań, a także osłonę przed hałasem. Istotne jest również racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz budynku (uprawnienia budowlane). Przegrody wewnętrzne oraz zewnętrzne budynku powinny posiadać izolację akustyczną. Wymagania dotyczą nie tylko ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu, ale również stropodachów, okien i drzwi w przegrodach wewnętrznych oraz zewnętrznych, stropów, podłóg, biegów klatek schodowych, czy też podestów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami