Ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych

 
Ochrona przed hałasem w obiektach budowlanych

Warto mieć świadomość, że każdy budynek oraz urządzenia z nim związane, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiedni poziom hałasu. Obiekt budowlany nie może generować takiego hałasu, który byłby uciążliwy dla jego użytkowników, a także osób znajdujących się w bliskim otoczeniu (segregator aktów prawnych). Ochrona przed hałasem jest niezbędna w mieszkaniach, obiektach zamieszkania zbiorowego, a także obiektach użyteczności publicznej. Pomieszczenia muszą gwarantować spokojną pracę, sen oraz odpoczynek, nie tylko osobom znajdującym się w nich, ale również sąsiedztwu. Hałas w obiektach budowlanych może pochodzić z zewnątrz. Niechciane dźwięku mają swoje źródło również w instalacjach i urządzeniach, które stanowią wyposażenie techniczne obiektu. Hałas powietrzny i uderzeniowy powodowany jest przez użytkowników sąsiednich pomieszczeń np. mieszkań w bloku. Hałas pogłosowy, czyli potocznie zwane echo, jest skutkiem odbijania się fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia (promocja 3 w 1).

 

Ważne jest, aby każdy budynek, który narażony jest na powstawanie nadmiernego hałasu, był odpowiednio zabezpieczony. Poziom hałasu, a także drgań w obiekcie budowlanym nie może przekraczać określonej normy. Jest to określone m.in. w przepisach o ochronie środowiska, a także Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Obiekty narażone w szczególny sposób na hałasy z zewnątrz, powinny zostać usytuowane w bezpiecznej odległości od źródła hałasu. Należy również zastosować elementy, które mają na celu amortyzowanie drgań, a także osłonę przed hałasem. Istotne jest również racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz budynku (uprawnienia budowlane). Przegrody wewnętrzne oraz zewnętrzne budynku powinny posiadać izolację akustyczną. Wymagania dotyczą nie tylko ścian wewnętrznych i zewnętrznych obiektu, ale również stropodachów, okien i drzwi w przegrodach wewnętrznych oraz zewnętrznych, stropów, podłóg, biegów klatek schodowych, czy też podestów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !