Blog

14.05.2019

Uprawnienia budowlane – po co są potrzebne?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – po co są potrzebne?

Uprawnienia budowlane – po co są potrzebne?

Uprawnienia budowlane to jedyny sposób, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są one nadawane przez Okręgowe Izby Architektów i Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba, która posiada uprawnienia budowlane może dokonywać samodzielnej oceny zjawisk technologicznych oraz samodzielnie rozwiązywać różnego rodzaju zagadnienia architektoniczne, techniczne bądź organizacyjne związane z budowaniem lub projektowaniem obiektów budowlanych (program na komputer). Nietrudno zauważyć, że jest to praca niezwykle odpowiedzialna, stąd też pełnienie wymienionych funkcji wiąże się z odpowiedzialnością zawodową w razie dopuszczenia do jakichkolwiek uchybień czy błędów.

Projektant oraz inżynier budownictwa to zwody zaufania społecznego (program na telefon). Osoby korzystające z obiektów budowlanych ufają, iż są one stworzone w taki sposób, aby poruszanie się po nich czy przebywanie w nich było bezpieczne. Stąd też tak ważne jest to, że uprawnień budowlanych nie może dostać każdy. Decyzja o ich nadaniu jest uzależniona od trzech ważnych czynników:
• wykształcenia,
• praktyki zawodowej,
• egzaminu (opinie o programie).

Dokumentowanie praktyki

Jeśli chodzi o wykształcenie to w przypadku uprawnień bez ograniczeń zawsze musi być ono wyższe. Najlepiej ukończyć studia na kierunku odpowiedni, choć w niektórych przypadkach dopuszczalne są także studia magisterskie na kierunkach pokrewnych (segregator aktów prawnych). Spis pokrewnych i odpowiednich kierunków studiów znajduje się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku praktyki najważniejszy jest czas jej odbywania oraz zakres wykonywanych obowiązków. Bardzo ważne jest to, aby praktykant brał bezpośredni udział w sporządzaniu projektów lub pełnił funkcje techniczne na budowie, oczywiście pod kierownictwem osoby mającej odpowiednią specjalność uprawnień (promocja 3 w 1). Niemniej istotny jest egzamin, ponieważ to od niego zależy, czy uprawnienia zostaną nadane, a inżynier zostanie wpisany do centralnego rejestru i będzie mógł zostać członkiem właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami