Uprawnienia budowlane – podstawowe przepisy


Postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych prowadzone są przez okręgowe izby samorządu zawodowego (program na komputer). Postępowanie te są dwuetapowe. Najpierw dokonuje się kwalifikacji wykształcenia jako odpowiedni lub pokrewne dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji praktyki zawodowej.

Uprawnienia budowlane – podstawowe przepisy

Następny etap to egzamin, podczas którego sprawdzana jest znajomość procesu budowlanego i umiejętności stosowania zdobytej wiedzy technicznej w praktyce. Aby uzyskać uprawnienia budowlane, trzeba zdać ten egzamin, który składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej (program na telefon). W ustawie prawo budowlane wprowadzony został podział uprawnień na uprawnienia do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Ponadto uprawnienia podzielono na specjalności i zakresy, np. bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym (program egzamin ustny).
Wybór specjalności jest zależny od tego, jakie wykształcenie posiada kandydat na uprawnienia budowlane. W prawie budowlanym przewidziano następujące specjalności:
• architektoniczną,
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną mostową,
• inżynieryjną drogową,
• inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjną hydrotechniczną,
• wyburzeniową,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (opinie o programie).

niezbędne informacje


O wyborze konkretnej specjalności warto pomyśleć już na etapie wybierania kierunku studiów, gdyż to właśnie od rodzaju wykształcenia zależy, o jaką specjalność uprawień budowlanych będzie można się starać (segregator aktów prawnych). Wszystkie niezbędne informacje w zakresie kierunków, które są odpowiednie oraz pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych można znaleźć w ustawie Prawo budowlane (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !