Blog

18.06.2019

Uprawnienia budowlane – pytania na egzaminie ustnym

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – pytania na egzaminie ustnym

Ilość pytań na egzaminie ustnym zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień – zdający muszą udzielić odpowiedni na 5-10 pytań, które przygotowuje okręgowa komisja kwalifikacyjna (https://uprawnienia-budowlane.pl). Pytania pogrupowane są w zestawy, a po wejściu do sali każdy zdający losuje jeden zestaw. Cały egzamin ustny trwa 60 minut, z czego maksymalnie 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie odpowiedzi przez kandydata.

Uprawnienia budowlane – pytania na egzaminie ustnym

Może on korzystać z materiałów udostępnionych przez komisję lub z własnych wydrukowanych aktów prawnych (program na komputer). Zestawy pytań są przygotowywane osobno do każdego rodzaju uprawnień oraz do każdej specjalności. Dotyczą obowiązującego zakresu przepisów, które regulują proces budowlany – katalog przepisów znajduje się w szczegółowym programie egzaminów (program na telefon).

Odpowiedzi są punktowane przez zespół egzaminacyjny w skali od 0 do 5 punktów za jedno pytanie. Ilość pytań ustnych jest różna w zależności od rodzaju u zakresu uprawień, przy czym jest jednakowa dla wszystkich specjalności (program egzamin ustny). Na 10 pytań muszą odpowiedzieć osoby, które starają się o uzyskanie uprawnień łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (opinie o programie). Wśród nich jedno pytanie dotyczy praktycznego posługiwania się przepisami prawa, 4 umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej, 4 zakresu wybranej specjalności uprawnień, a jedno to część praktyczna. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 34 punktów z 50 możliwych (segregator aktów prawnych).

Pytania testowe


Na uprawnienia bez ograniczeń odrębne do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania trzeba udzielić odpowiedzi na 8 pytań, a ilość wymaganych punktów to 27 z 40. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi pytań także jest 8, a wymagana liczba punktów to również 27. Uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można uzyskać po udzieleniu odpowiedzi na pytań, przy czym wymagana ilość punktów to 20 na 30. Takie same wymagania są dla osób mających tytuł zawodowy mistrza (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami