Blog

27.05.2019

Uprawnienia budowlane – senacki projekt nowelizacji

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – senacki projekt nowelizacji

Trybunał Konstytucyjny wydał w lutym 2018 roku wyrok, na podstawie którego dwa przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne. Chodzi o art. 16 Prawa budowanego, zgodnie z którym uregulowania w zakresie uprawnień budowlanych oraz ich ograniczeń uregulowane są w rozporządzeniu (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane – senacki projekt nowelizacji

Ponadto za niezgodny z przepisami uznano także zapis o wymaganiach dotyczących zakresu wykształcenia dla specjalności kolejowej. W efekcie 12 lutego 2019 roku rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przestało funkcjonować (program na komputer). Oznacza to, że Izba Architektów oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie może nadawać uprawnień budowlanych.

W senackiej komisji ustawodawczej powstał projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który zakłada przeniesienie przepisów regulujących zakres uprawnień budowlanych i ich ograniczeń do tej właśnie ustawy (program na telefon). Na posiedzeniu 23 stycznia 2019 roku projekt ten został skierowany do sejmu. Zawiera on nie tylko wspomniane przepisy, ale również przepisy przejściowe. Według nich, w przypadku spraw, które zostały wszczęte i niezakończone przed wejściem ustawy w życie, stosowane są dotychczasowe przepisy (opinie o programie). Jeśli inżynier uzyskał uprawnienia budowlane przed wejściem w życie ustawy lub jeśli przed tym terminem stwierdzono, że posiada on odpowiednie przygotowanie zawodowe do uprawnień budowlanych, to zachowuje on uprawnienia w dotychczas obowiązującym zakresie (segregator aktów prawnych).

Intensywne prace

Obowiązujące do 12 lutego 2019 roku przepisy wykonawcze zachowują swoją moc, jednak nie dotyczy to przepisów związanych z zakresem uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Przepisy pozostają w mocy nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja została uchwalona przez sejm 22 lutego 2019 roku, natomiast 19 marca 2019 roku trafiła do komisji senackiej. Dopiero po podpisaniu przez Prezydenta RB będzie mógł rozpocząć się proces legislacyjny i przepisy wejdą w życie (program egzamin ustny). Do tego momentu nie ma możliwości przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami