Uprawnienia budowlane specjalność architektoniczna


Uprawnienia budowlane – specjalność architektoniczna

 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej można uzyskać po pozytywnym zdaniu egzaminu. Jednak, aby móc do niego w ogóle podejść, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie i odbyć wymaganą przepisami praktykę. Dopiero wówczas można złożyć wniosek i przystąpić do egzaminu. Jakie wymagania obowiązują w przypadku uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej?

 

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Są to najbardziej wszechstronne uprawnienia, dzięki którym można zostać projektantem i kierownikiem budowy jednocześnie. Do egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Obowiązkowe jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki na budowie.


Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą przystąpić osoby, które:


• skończyły studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyły roczną praktykę przy projektowaniu i półtoraroczną na budowie,


• ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbyły roczną praktykę przy projektowaniu i półtoraroczną na budowie.

 

Uprawnienia do projektowania

 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura można uzyskać po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i takiej samej na budowie.
Do uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie należy ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, lub studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Ponadto niezbędna jest roczna praktyka na budowie oraz roczna praktyka przy sporządzaniu projektów.

 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

 

Do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz odbyć odpowiednio półtoraroczną lub trzyletnią praktykę na budowie. O uprawnienia w ograniczonym zakresie mogą starać się osoby, które ukończyły:


• studia II stopnia kierunek budownictwo i półtoraroczna praktyka na budowie,
• studia I stopnia kierunek architektura lub architektura i urbanistyka oraz półtoraroczna praktyka na budowie,
• studia I stopnia kierunek budownictwo i trzyletnia praktyka na budowie,


tytuł zawodowy technika lub mistrza lub dyplom w specjalności technik architekt oraz czteroletnia praktyka na budowie.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !