Uprawnienia budowlane – specjalności i rodzaje


Uprawnienia budowlane są udzielane przez izby samorządów zawodowych w różnych specjalnościach i rodzajach (program na komputer). Każdy inżynier, mający odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową, może uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na telefon).

Uprawnienia budowlane – specjalności i rodzaje

Co więcej, każde uprawnienia mogą być udzielone bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym. Izby Architektów udzielają uprawnień w specjalności architektonicznej, natomiast okręgowe izby inżynierów budownictwa udzielają uprawnień w następujących specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• wyburzeniowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach niektórych specjalności można wyodrębnić specjalizacje techniczno-budowlane, dzięki którym można uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego (program egzamin ustny).

Poszczególne specjalności


Poszczególne specjalności, zakresy oraz rodzaje uprawnień budowlanych są dostępne wyłącznie dla osób, które posiadają uprawnienie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności, np. w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń wymagane są studia magisterskie na jednym z kierunków w zakresie budownictwa (opinie o programie). Bardzo ważne jest również odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej, która musi polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych bądź na wykonywaniu funkcji technicznej na budowie (segregator aktów prawnych). Praktyki muszą odbywać się pod kierownictwem osoby mającej wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Zakres praktyki musi odpowiadać zakresowi wybranych uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami