Blog

Częstotliwości drgań zdjęcie nr 10
30.07.2019

Uprawnienia budowlane – specjalności i rodzaje

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – specjalności i rodzaje


Uprawnienia budowlane są udzielane przez izby samorządów zawodowych w różnych specjalnościach i rodzajach (program na komputer). Każdy inżynier, mający odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową, może uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na telefon).

Częstotliwości drgań zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane – specjalności i rodzaje

Co więcej, każde uprawnienia mogą być udzielone bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym. Izby Architektów udzielają uprawnień w specjalności architektonicznej, natomiast okręgowe izby inżynierów budownictwa udzielają uprawnień w następujących specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• wyburzeniowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach niektórych specjalności można wyodrębnić specjalizacje techniczno-budowlane, dzięki którym można uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego (program egzamin ustny).

Poszczególne specjalności


Poszczególne specjalności, zakresy oraz rodzaje uprawnień budowlanych są dostępne wyłącznie dla osób, które posiadają uprawnienie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności, np. w przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń wymagane są studia magisterskie na jednym z kierunków w zakresie budownictwa (opinie o programie). Bardzo ważne jest również odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej, która musi polegać na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych bądź na wykonywaniu funkcji technicznej na budowie (segregator aktów prawnych). Praktyki muszą odbywać się pod kierownictwem osoby mającej wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Zakres praktyki musi odpowiadać zakresowi wybranych uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Częstotliwości drgań zdjęcie nr 16 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 17 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 18
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 19
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 20 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 21 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 22
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 32 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 33 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 34
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 35
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 36 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 37 Częstotliwości drgań zdjęcie nr 38
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Częstotliwości drgań zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami