Blog

03.01.2019

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej – co warto o nich wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej – co warto o nich wiedzieć?

Specjalność hydrotechniczna została ponownie wyodrębniona po nowelizacji Prawa budowlanego związanej z deregulacją zawodów i po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – miało to miejsce 25 września 2014 roku.(program na komputer) Do tego czasu zakres, jaki obejmuje specjalność hydrotechniczna, był włączony do specjalności konstrukcyjno-budowlanej.(program na telefon) Obecnie, aby móc starać się o uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej należy ukończyć studia na jednym z poniższych kierunków:

• budownictwo hydrotechniczne,
• melioracja,
• inżynieria i gospodarka wodna,
• budownictwo,
• inżynieria środowiska.
Specjalność można uzyskać również po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika w następujących zawodach:
• technik inżynierii środowiska i melioracji,
• technik budownictwa,
• technik budownictwa wodnego,
• technik melioracji wodnych,
• technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

Wymagany jest rok praktyki


Oprócz tego konieczne jest także zaliczenie praktyki zawodowej, której długość określają przepisy. (promocja 3 w 1) Po ukończeniu studiów wymagany jest rok praktyki przy projektach i rok praktyki na budowie dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń lub z ograniczeniami. (program na egzamin ustny)  Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po skończeniu studiów I stopnia należy odbyć 3 lata praktyki na budowie, a po studiach II stopnia 1,5 roku. W przypadku uprawnień w ograniczeniami długość praktyk jest taka sama, ale dla osób z tytułem technika praktyki trwają 4 lata.
Uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń można nabyć do kierowania robotami budowlanymi i/lub do projektowania. (segregator) Po zdobyciu takich uprawnień można projektować lub kierować robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych i stałych oraz tymczasowych budowli hydrotechnicznych. (opinie)  Uprawnienia w ograniczonym zakresie oznaczają możliwość projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli morskich IV klasy obszaru chronionego oraz budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami