Blog

Sapropelit zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej


Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej mogą być związane z urządzeniami, sieciami i instalacjami telekomunikacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz elektroenergetycznymi. W zależności od wybranej specjalizacji uprawnienia obejmują różne rodzaje prac i mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne elektryczne i elektroenergetyczne

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń dają uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wszelkich sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym również sieci trakcyjnych:


• kolejowych,
• tramwajowych,
• trolejbusowych,
• metra.


Uprawnienia obejmują również instalacje i urządzenia techniczne zasilania sieci kolejowych, trolejbusowych i tramwajowych oraz sieci trakcyjne metra i sieci elektrycznego ogrzewania pojazdów.


Uprawnienia o ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania pracami budowlanymi przy konstruowaniu instalacji przyłączami o napięciu maksymalnym 1kV i kubaturze maksymalnej 100 metrów sześciennych.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń upoważniają do projektowania lub kierowania pracami budowlanymi w podanym zakresie. W przypadku uprawnień z ograniczeniami kubatura obiektów budowlanych nie może przekraczać 100 metrów sześciennych.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne telekomunikacyjne

 

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń można projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej łącznie infrastrukturą towarzyszącą. Uprawniania ograniczone pozwalają na wykonywanie prac w zakresie lokalnych linii i instalacji.

 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Sapropelit zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Sapropelit zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Sapropelit zdjęcie nr 15 Sapropelit zdjęcie nr 16 Sapropelit zdjęcie nr 17
Sapropelit zdjęcie nr 18
Sapropelit zdjęcie nr 19 Sapropelit zdjęcie nr 20 Sapropelit zdjęcie nr 21
Sapropelit zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sapropelit zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sapropelit zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Sapropelit zdjęcie nr 31 Sapropelit zdjęcie nr 32 Sapropelit zdjęcie nr 33
Sapropelit zdjęcie nr 34
Sapropelit zdjęcie nr 35 Sapropelit zdjęcie nr 36 Sapropelit zdjęcie nr 37
Sapropelit zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Sapropelit zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Sapropelit zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami