Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej


Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej mogą być związane z urządzeniami, sieciami i instalacjami telekomunikacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz elektroenergetycznymi. W zależności od wybranej specjalizacji uprawnienia obejmują różne rodzaje prac i mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne elektryczne i elektroenergetyczne

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń dają uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wszelkich sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym również sieci trakcyjnych:


• kolejowych,
• tramwajowych,
• trolejbusowych,
• metra.


Uprawnienia obejmują również instalacje i urządzenia techniczne zasilania sieci kolejowych, trolejbusowych i tramwajowych oraz sieci trakcyjne metra i sieci elektrycznego ogrzewania pojazdów.


Uprawnienia o ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania pracami budowlanymi przy konstruowaniu instalacji przyłączami o napięciu maksymalnym 1kV i kubaturze maksymalnej 100 metrów sześciennych.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne gazowe, wentylacyjne, cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń upoważniają do projektowania lub kierowania pracami budowlanymi w podanym zakresie. W przypadku uprawnień z ograniczeniami kubatura obiektów budowlanych nie może przekraczać 100 metrów sześciennych.

 

Uprawnienia budowlane instalacyjne telekomunikacyjne

 

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń można projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej łącznie infrastrukturą towarzyszącą. Uprawniania ograniczone pozwalają na wykonywanie prac w zakresie lokalnych linii i instalacji.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !