Blog

Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej

Mosty to bardzo ważne obiekty inżynieryjne, pełniące strategiczne role w naszym życiu. To one łączą tereny oddzielone rzeką, wąwozami lub innymi naturalnymi przeszkodami. Z uwagi na swoją bardzo ważną rolę i skomplikowaną konstrukcję, ich projektowanie i budowanie jest pracą niezwykle odpowiedzialną, wymagającą solidnej wiedzy i umiejętności. Dysponując uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej bez ograniczeń, będziemy mogli projektować takie obiekty, a także nadzorować prace budowlane, związane z ich wznoszeniem. Jakie rodzaju obiekty będą znajdować się w naszej gestii? To między innymi drogowe obiekty inżynierskie, zgodne z przepisami o drogach publicznych, a także kolejowe obiekty inżynieryjne, do których można zaliczyć mosty, wiadukty, przepusty oraz ściany oporowe. To również tunele liniowe wraz z przejściami dla pieszych. Osoba dysponująca takimi uprawnieniami będzie również mogła wykonywać takie prace, jak obliczanie świateł mostów i przepustów, czyli niezbędnych parametrów dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania konstrukcji.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 15 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 16 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 17
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 18
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 19 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 20 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 21
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 31 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 32 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 33
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 34
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 35 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 36 Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 37
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami