Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej

Mosty to bardzo ważne obiekty inżynieryjne, pełniące strategiczne role w naszym życiu. To one łączą tereny oddzielone rzeką, wąwozami lub innymi naturalnymi przeszkodami. Z uwagi na swoją bardzo ważną rolę i skomplikowaną konstrukcję, ich projektowanie i budowanie jest pracą niezwykle odpowiedzialną, wymagającą solidnej wiedzy i umiejętności. Dysponując uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierii mostowej bez ograniczeń, będziemy mogli projektować takie obiekty, a także nadzorować prace budowlane, związane z ich wznoszeniem. Jakie rodzaju obiekty będą znajdować się w naszej gestii? To między innymi drogowe obiekty inżynierskie, zgodne z przepisami o drogach publicznych, a także kolejowe obiekty inżynieryjne, do których można zaliczyć mosty, wiadukty, przepusty oraz ściany oporowe. To również tunele liniowe wraz z przejściami dla pieszych. Osoba dysponująca takimi uprawnieniami będzie również mogła wykonywać takie prace, jak obliczanie świateł mostów i przepustów, czyli niezbędnych parametrów dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania konstrukcji.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !