Twardzica wąska

Twardzica wąska

Wskutek zwiększonego udziału drewna późnego i większej grubości błon komórkowych twardzica ma barwę brunatnoczerwoną, po czym łatwo można ją odróżnić od drewna normalnego (program uprawnienia budowlane na komputer). Twardzica prawie nigdy nie zajmuje całej powierzchni przyrostu rocznego, występując jedynie na części jego obwodu (sierpowato). Może ona być rozmieszczona w kolejnych słojach po tej samej stronie przekroju poprzecznego lub jest nieregularnie rozrzucona na całym przekroju, obejmując łukowato jeden lub dwa do trzy sąsiednie słoje. W związku z tym norma PN-54/D-01000 „Wady drewna” wyróżnia dwie odmiany: twardzicę szeroką i wąską.

Twardzica szeroka występuje na przekroju poprzecznym drewna okrągłego mimośrodkowo w postaci ciemniejszej plamy zajmującej znaczną część przekroju; na przekrojach podłużnych ma kształt szerokiej, ciemniejszej smugi przebiegającej wzdłuż włókien (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W związku z jednostronnym poszerzeniem słojów rdzeń umieszczony jest mimośrodkowo, a przekrój poprzeczny przybiera kształt jajowaty.
Twardzica wąska (łukowa) występuje na przekroju poprzecznym w postaci wąskich łuków, rzadziej pierścieni, obejmujących jeden do kilku słojów; przekrój poprzeczny drewna okrągłego ma w tym wypadku normalny zarys kołowy. Wada ta ma mniejsze znaczenie od twardzicy szerokiej (uprawnienia budowlane).

W porównaniu z drewnem normalnym twardzica wykazuje szereg różnic w budowie mikroskopowej. Cewki jej mają na przekroju
poprzecznym kształt bardziej zbliżony do okrągłego, a długość ich według Cieślara i Hartiga wynosi średnio 0,6-0,8 długości cewek drewna normalnego. Grubość błon komórkowych powiększa się w przybliżeniu dwukrotnie (Cieślar); na przekroju poprzecznym wykazują one silnie pofałdowane krawędzie wewnętrzne.

Według Kulikowa udział drewna późnego jest w drewnie twardzicowym 3-4 razy większy niż w drewnie normalnym. Udział celulozy i ligniny w drewnie twardzicowym podaje Trendelenburg (program egzamin ustny).
Jak wskazuje powyższa tabela, drewno twardzicowe zawiera większą ilość ligniny i mniejszą ilość celulozy niż drewno normalne. Wiąże się to z odmienną budową błon komórkowych. W cewkach twardzicy brak wewnętrznej (trzeciej) warstwy błony komórkowej, która zbudowana jest głównie z celulozy, a błona wtórna jest gruba i silnie zdrewniała (zlignifikowana). Micele ułożone są w niej spiralnie pod kątem około 45° (opinie o programie).

Paczenie się

Pieriełygin opierając się na badaniach Kulikowa podaje fizyczne i mechaniczne własności drewna twardzicowego w porównaniu z normalnym drewnem świerka i sosny.
Z liczb zestawionych w tabeli wynika, że drewno twardzicowe ma w porównaniu z drewnem normalnym większy ciężar właściwy i większą kurczliwość wzdłuż włókien, mniejszą natomiast kurczliwość i mniejsze pęcznienie w poprzek włókien oraz mniejszą nasiąkliwość. W porównaniu z drewnem normalnym twardzica ma większą wytrzymałość na ściskanie i na zginanie oraz większą twardość; natomiast wytrzymałość na rozciąganie, współczynnik sprężystości i udarność są niższe. Różnice te są większe u świerka niż u sosny (segregator aktów prawnych).

Według Rothego wytrzymałość drewna twardzicowego na ściskanie określona bezpośrednio po ścięciu (przy wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien) jest o 61% większa od wytrzymałości drewna normalnego; w drewnie powietrznosuchym różnice te są mniejsze. Jeżeli jednak wytrzymałość na ściskanie odniesie się do ciężaru właściwego, tzn. obliczy się współczynnik jakości wytrzymałościowej, to różnice te zacierają się, a nawet drewno normalne wykazuje nieco wyższy współczynnik jakości (Kollmann, Kulikow).
Drewno zawierające twardzicę uważa się za wadliwe. Najistotniejszą wadą drewna twardzicowego jest jego duża kurczliwość wzdłuż włókien, co powoduje wzdłużne paczenie się tarcicy i jej pękanie na granicy drewna twardzicowego i normalnego (promocja 3 w 1).

Paczenie się i pękanie wzmagają się jeszcze bardziej wskutek mniejszej - w porównaniu z drewnem normalnym - kurczliwości i pęcznienia drewna twardzicowego w poprzek włókien. Wskutek większej twardości drewno twardzicowe jest trudniejsze w obróbce niż drewno normalne. 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !