Blog

19.07.2019

Co może inspektor nadzoru inwestorskiego?

W artykule znajdziesz:

Co może inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to funkcja, która nie może być łączona z funkcją kierownika budowy, pomimo tego, że obaj specjaliści posiadają uprawnienia budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest na budowie reprezentantem inwestora (program na komputer).

Co może inspektor nadzoru inwestorskiego?

Z tego właśnie względu jego najważniejszą rolą jest kontrolowanie, czy budowa jest realizowana zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, a także zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami (program na telefon). Jego obowiązkiem jest sprawdzania, czy jakość wykonywanych robót jest odpowiednia i czy do ich wykonywania stosowane są odpowiednie wyroby.

W ramach swoich obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego jest też zobowiązany do sprawdzania oraz odbierania tych robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub są zanikające(program egzamin ustny). Musi on brać udział w próbach oraz odbiorach technicznych:
• instalacji,
• urządzeń technicznych,
• przewodów kominowych (opinie o programie).
Inspektor bierze też udział w czynnościach związanych z odbiorem obiektów budowlanych oraz przekazywaniem ich do użytku. Kolejnym ważnym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest potwierdzanie, że roboty faktycznie zostały wykonane, a wady usunięte. Jeśli zażąda tego inwestor, inspektor może też kontrolować rozliczenia budowy (segregator aktów prawnych).

>Oprócz obowiązków

Oprócz obowiązków inspektor ma także prawa, a jednym z najważniejszych jest prawo do wydawania kierownikowi robót lub kierownikowi budowy poleceń, które muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Polecenia te mogą dotyczyć:
• usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
• wykonania prób lub badań, w tym również tych, które wymagają odkrycia elementów zakrytych lub robót,
• przedstawienia ekspertyz w zakresie prowadzonych prac budowlanych,
• przedstawienia informacji i dokumentów, które potwierdzają stosowanie podczas robót odpowiednich wyrobów.
Inspektor może zażądać od kierownika robót lub kierownika budowy ponownego wykonania robót wykonanych wadliwe lub dokonania poprawek. Może on nawet wstrzymać roboty budowlane, jeśli kontynuowanie prac powodowałoby zagrożenie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami