Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami

Każdy rodzaj uprawnień budowlanych może obejmować projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi. Można też starać się o uprawnienia w obu tych specjalizacjach. Jednak jedynie w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły studiów.

Jakie są dokładne wymagania?

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • budownictwo hydrotechniczne,
 • melioracja,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • inżynieria środowiska,
 • budownictwo.

Warunkiem jest nie tylko ukończenie studiów, ale również odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.

Do egzaminu mogą również podjeść osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na w/w kierunkach. Długość praktyki na budowie wynosi wówczas 3 lata.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą zdobyć osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym o odbyły półtoraroczną praktykę na budowie. Do egzaminu można też przystąpić po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

 • melioracja,
 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • budownictwo hydrotechniczne.

Wówczas wymagana jest półtoraroczna praktyka na budowie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można zdobyć również po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym i po odbyciu trzyletniej praktyki na budowie.

Do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie upoważnia także posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika, lub posiadania dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w następujących specjalnościach:

 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik budownictwa,
 • technik melioracji wodnych,
 • technik budownictwa wodnego,
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

Koniecznie jest wówczas odbycie czteroletniej praktyki na budowie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !