Blog

Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami

Każdy rodzaj uprawnień budowlanych może obejmować projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi. Można też starać się o uprawnienia w obu tych specjalizacjach. Jednak jedynie w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły studiów.

Jakie są dokładne wymagania?

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • budownictwo hydrotechniczne,
 • melioracja,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • inżynieria środowiska,
 • budownictwo.

Warunkiem jest nie tylko ukończenie studiów, ale również odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.

Do egzaminu mogą również podjeść osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na w/w kierunkach. Długość praktyki na budowie wynosi wówczas 3 lata.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą zdobyć osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym o odbyły półtoraroczną praktykę na budowie. Do egzaminu można też przystąpić po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

 • melioracja,
 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • inżynieria i gospodarka wodna,
 • budownictwo hydrotechniczne.

Wówczas wymagana jest półtoraroczna praktyka na budowie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można zdobyć również po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym i po odbyciu trzyletniej praktyki na budowie.

Do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie upoważnia także posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika, lub posiadania dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w następujących specjalnościach:

 • technik inżynierii środowiska i melioracji,
 • technik budownictwa,
 • technik melioracji wodnych,
 • technik budownictwa wodnego,
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

Koniecznie jest wówczas odbycie czteroletniej praktyki na budowie.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 15 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 16 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 17
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 18
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 19 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 20 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 21
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 31 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 32 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 33
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 34
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 35 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 36 Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 37
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wymogi techniczne przewodów wentylacyjnych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami