Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Projektowanie instalacji oraz obiektów hydrotechnicznych jest jedną z najtrudniejszych prac w budownictwie. Aby móc ją wykonywać w pełnym zakresie, konieczne jest dysponowanie uprawnieniami budowlanymi w zakresie inżynierii hydrotechnicznej bez ograniczeń. Na co takie prace nam pozwalają? Będziemy mogli np. nadzorować prace przy budowie stałych i tymczasowych obiektów hydrotechnicznych, wraz z ich projektowaniem. Osoby, które zdecydują się na zdobycie tych uprawnień z ograniczeniami, będą mogły wykonywać te same prace, ale wyłącznie dla budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności. Ta sama klasa będzie również dotyczyć budowli morskich. Co zaliczamy do obiektów hydrotechnicznych? Są do to wszelkiego rodzaju tamy wodne, zapory, elektrownie wodne, wały, a także śluzy. Instalacje te pełnią bardzo ważną rolę dla naszego bezpieczeństwa, dlatego nadzór nad pracami przy ich powstawaniu, a także ich projektowanie może być powierzone wyłącznie najlepszym specjalistom. Warto zatem dążyć w tym przypadku do zdobycia uprawnień bez ograniczeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !