Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co dają?

<Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą być wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. W obu przypadkach uprawnienia mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami (program na komputer). Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pozwalają na prowadzenie prac związanych z obiektem budowlanym w odniesieniu do jego konstrukcji oraz architektury obiektu (program na telefon). Dzięki nim można wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

<Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

<Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń może:

<• kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

<• kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do architektury obiektu.

<Jedynie ten rodzaj uprawnień pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w aż dwóch specjalnościach (program na egzamin ustny).

<Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie

<Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może kierować pracami budowlanymi obiektów budowlanych, których:

<• kubatura nie przekracza 1000 metrów sześciennych,

<• wysokość wynosi do 12m nad poziomem terenu,

<• rozpiętość elementów konstrukcyjnych wynosi maksymalnie 6m, a wysięg wsporników maksymalnie 2m (promocja 3 w 1).

Stabilny grunt nośny

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Ponadto budynki te mogą mieć maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, których wysokość nie może przekraczać 4,8m (segregator). Obiekty muszą być posadowione na głębokości do 3m poniżej poziomu terenu i wyłącznie na stabilnym gruncie nośnym. Nie mogą zawierać elementów wstępnie sprężanych na budowie i nie mogą wymagać uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.

<Osoba posiadająca uprawnienia w ograniczonym zakresie może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyłącznie w podanym zakresie (opinie). Ograniczenia te, w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera środowiska, nie odnoszą się do melioracji wodnych i obiektów budowlanych gospodarki wodnej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !