Blog

26.02.2019

Uprawnienia budowlane w USA

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w USA

Zdobycie uprawnień budowlanych w USA jest jeszcze trudniejsze niż w Polsce (program na komputer). Warunki uzyskania licencji inżyniera budownictwa są nieco inne w każdym stanie, dlatego uzyskanie licencji w jednym stanie nie oznacza, że innym niekoniecznie będzie można wykonywać swój zawód. Wszyscy inżynierowie budownictwa w Stanach Zjednoczonych są zrzeszeni w National Society od Civil Engineers (program na telefon). Aby inżynier mógł otrzymać licencję Profesional Engineer, musi najpierw ukończyć trwające 4 lata studia politechniczne, a także wykonywać prace pod nadzorem posiadającego uprawnienia inżyniera przez okres przynajmniej 4 lat. Ponadto konieczne jest zdanie dwóch niezwykle trudnych egzaminów, a następnie wstąpienie o przyznanie licencji do komisji w stanie, którym wykonuje się swoją pracę (program na egzamin ustny).

Zdanie egzaminu to nie wszystko

Uprawnienia budowlane w USA

Jeśli więc inżynier przeprowadzić się do innego stanu, to będzie musiał jeszcze raz zdobyć uprawnienia zawodowe. W tym celu konieczne jest spełnienie warunków określonych przez komisję stanową w danym stanie (promocja 3 w 1). Dopiero po zakończeniu procedury komisja wydaje certyfikat, który uprawnienia do pracy jako inżynier budownictwa na podlegającym jej terenie. Warto jednak pamiętać, że egzamin na uprawnienia jest taki sam w każdym stanie, a odbywa się dwa razy w roku – w październiku oraz w kwietniu (segregator).
Zdanie egzaminu to nie wszystko, ponieważ w każdym stanie konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Dotyczy to m.in. kwestii związanych z dokumentowaniem praktyki zawodowej – zakres dokumentacji w każdym stanie jest nieco inny. Wynika to ze zróżnicowanych wymagań, przy czym w niektórych stanach jest ich znacznie więcej, np. w stanie Nowy Jork wymagane jest okazanie minimum 5 listów referencyjnych, z których przynajmniej trzy muszą być podpisane przez inżynierów, którzy już posiadają licencję Profesional Engineer (opinie). W USA system informacji dotyczących inżynierów posiadających licencję PE jest przejrzysty, a dane na temat każdego z inżynierów są publiczne. Każda osoba, która zatrudniała takiego inżyniera, ma prawdo do wyrażenie swojej opinii na jego stronie internetowej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami