Blog

Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane - zalety i wady

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane - zalety i wady


Uprawnienia budowlane, czy warto?
Uprawnienia budowlane, czy warto?

Uprawnienia budowlane – zalety i wady ich posiadania

 

Uprawnienia budowlane dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zarówno przy projektowaniu, jak i kierowaniu robotami budowlanymi. Zdobycie uprawnień budowlanych to jest cel każdego inżyniera budowy oraz projektanta (konstruktora i architekta). Nie ma ważniejszego dokumentu, który nadaje uczestnikom procesu budowlanego większej mocy i możliwości. Uprawnienia budowlane nadaje odpowiedni organ samorządu zawodowego na terenie Polski. Możemy sobie zadać pytanie, czy posiadanie decyzji o nadaniu uprawnień niesie za sobą same zalety, czy też występują jakiekolwiek wady?


Zalety: Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej dla siebie specjalności bez ograniczeń na pewno stanowi bardzo dużą konkurencję dla innych osob z branży budowlanej, które nie posiadają takich uprawnień. Chociażby szukając pracy i wysyłając CV do przedsiębiorstw budowlanych, czy biur projektowych, wiadome jest, że taka osoba jest konkurencyjna. Firma, która będzie szukała inżyniera budowy bez uprawnień, może zatrudnić osobę, które uprawnienia budowlane już posiada, ale na przykład nie musi ich wykorzystywać na budowie, jak nie ma takiej potrzeby. Często firmy zatrudniają tak, aby zawsze w razie czego mieć w zapasie osobę, która takie uprawnienia już ma. Pamiętajmy, że z chwilą kiedy otrzymamy decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa to nie oznacza to, że teraz musimy prowadzić już wszystkie budowy oraz projekty z odpowiedzialnością zawodową jaką nakłada nas ten dokument. Pókie nie opłacimy ubezpieczenia oraz składki do okręgowej izby inżynierów budownictwa, w której zdawaliśmy egzamin możemy pełnić funkcję taką jak przed uprawnieniami. Dopiero po dokonaniu wszystkich opłat możemy legalnie wpisywać się na budowie do dziennika budowy, a w biurze projektowym podpisywać projekty architektoniczne oraz budowlane. Przy każdym takim podpisie należy wtedy przystawić pieczątkę z imieniem i nazwiskiem, nazwą specjalności oraz z numerem uprawnień budowlanych. Kolejną zaletą jest zwiększone wynagrodzenie. Wielu użytkowników pisze do nas, że ich wynagrodzenie przed i po zdobyciu uprawnień zwrasta nawet o kilka tysięcy złotych netto.


Wady: Jeżeli chodzi o negatywne strony to największą wadą jest bardzo duża odpowiedzialność za decyzje, które się podejmuje i podpisy, które stawia się w dzienniku budowy oraz przy projektach. Są takie przypadki, że osoby, które nawet posiadają uprawnienia budowlane i przychodzą do nowej pracy ukrywają ten fakt. Ale zazwyczaj są to osoby młode, które pomimo młodego wieku posiadają uprawnienia, a jednak nie czują się na siłach, aby nadzorować duże budowy i wolą jeszcze przyuczyć się pod okiem doświadczonego kierownika budowy. Ale to jest bardzo mały odsetek takich osób. Innych wad prawdopodobnie nie ma. Dlatego wszystko przemawia za tym, aby jednak złożyć komplet dokumentów, przystąpić do egzaminu i zdobyć uprawnienia budowlane, aby lepiej się żyło i spełniało w życiu zawodowym.

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 15 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 16 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 17
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 18
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 19 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 20 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 21
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 31 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 32 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 33
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 34
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 35 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 36 Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 37
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wpływ przyrostu naprężenia zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami