Uprawnienia drogowe – co zrobić, żeby je zdobyć?

 

Uprawnienia drogowe – co zrobić, żeby je zdobyć?

Uprawnieniami drogowymi nazywa się uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Są to uprawnienia dzięki którym możliwe jest sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie prac związanych z projektowaniem lub kierowaniem robotami budowlanymi dróg i autostrad (program na komputer).

Uprawnienia drogowe mogą nadawać okręgowe organy samorządu zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Można je uzyskać wyłącznie po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz po zdaniu egzaminu, który weryfikuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie dotyczącym specjalności uprawnień budowlanych (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowe mogą być nadane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, a także do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie lub tylko do projektowania bądź tylko do kierowania robotami budowlanymi (program egzamin ustny). Uprawnienia bez ograniczeń pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w ramach projektowania lub kierowania budową dróg i przepustów, oprócz drogowych obiektów inżynierskich, oraz przepustów i dróg przeznaczonych dla postoju i ruchu statków powietrznych (opinie o programie). Jeśli zakres uprawnień jest ograniczony, to można pracować przy projektowaniu i/lub kierowaniu robotami budowlanymi dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz przepustów z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich, a także dróg na terenie lotnisk, które nie są przeznaczone dla postoju i ruchu statków powietrznych (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia drogowe


Uprawnienia drogowe można uzyskać po ukończeniu studiów na jednym z kierunków odpowiednich lub pokrewnych, a w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wystarczy uzyskanie tytułu technika w jednym z zawodów określonych w przepisach dotyczących nadawania uprawnień budowlanych. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciu praktyki zawodowej należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych do właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej, po czym zdać egzamin na uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !