Uprawnienia elektryczne

 

Uprawnienia elektryczne

Jedną ze specjalności uprawnień budowlanych jest specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (program na komputer). Specjalność tę można uzyskać do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi lub łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto uprawnienia budowlane mogą być bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (program na telefon).

Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych może projektować obiekty budowlane i/lub kierować robotami budowlanymi, które związane są z sieciami instalacjami i urządzenia elektrycznymi i elektroenergetycznymi, np. kolejowymi, trolejbusowymi oraz tramwajowymi sieciami trakcyjnymi, sieciami trakcyjnymi metra, instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym również trolejbusowymi, tramwajowymi i kolejowymi sieciami trakcyjnymi, sieciami trakcyjnymi metra oraz elektrycznym ogrzewaniem pojazdów (program egzamin ustny).

Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie ograniczonym daje prawo do projektowania obiektów budowlanych bądź kierowania robotami budowlanymi wyłącznie przy wykonywaniu instalacji, których przyłącza mają napięcie do 1 kV, a kubatura obiektów budowlanych nie przekracza 1000 m3 (opinie o programie).

Czas praktyki zawodowej


Uprawnienia w tej specjalności bez ograniczeń mogą otrzymać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka (segregator aktów prawnych). Wymagany czas praktyki zawodowej wynosi wówczas do roku do półtora roku przy projektowaniu i/lub kierowaniu robotami budowlanymi. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie oprócz wymienionych kierunków studiów o uprawniania mogą starać się także osoby, które ukończyły studia na kierunku transport, energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !