Blog

06.05.2019

Uprawnienia hydrotechniczne – najważniejsze informacje

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia hydrotechniczne – najważniejsze informacje

Specjalność hydrotechniczna uprawnień budowlanych została ponownie wyodrębniona w nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz wejściem w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wrześniu 2014 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia hydrotechniczne – najważniejsze informacje

Do tego czasu były one włączone do specjalności konstrukcyjno-budowlanej (program na komputer). W celu uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej konieczne jest ukończenie studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym, zgodnie z w/w rozporządzeniem oraz odbycie praktyki zawodowej, której długość także określona jest przepisami (program na telefon).

Uprawnienia budowlane inżynieryjne hydrotechniczne bez ograniczeń pozwalają na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowanie obiektu budowlanego i/lub kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi:
• morskich budowli hydrotechnicznych,
• tymczasowych i stałych budowli hydrotechnicznych (opinie o programie).

Wymienione obiekty muszą odpowiadać przepisom w sprawie warunków technicznych wymaganych dla obiektów hydrotechnicznych oraz ich usytuowania, a także przepisom dotyczącym warunków technicznych wymaganych dla morskich budynków hydrotechnicznych oraz ich usytuowania (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane - hydrotechniczne ograniczone

Uprawnienia w specjalności hydrotechnicznej można też zdobyć w zakresie ograniczonym. Dają one prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi obiektów:
• hydrotechnicznych IV klasy ważności,
• morskich IV klasy obszaru chronionego (promocja 3 w 1).

Obiekty te muszą spełniać przepisy w sprawie warunków technicznych określonych dla budowli hydrotechnicznych i ich usytuowaniu. W przypadku obiektów morskich konieczne jest spełnienie warunków technicznych dla morskich budowli hydrotechnicznych oraz ich usytuowania. Nietrudno zauważyć, że uprawnienia bez ograniczeń dają znacznie większe możliwości, jeśli chodzi o sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny). Warto więc postarać się o to, aby zdobyć właśnie ten zakres uprawnień.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami