Uprawnienia instalacyjne – kierunki odpowiednie i pokrewne

 

Uprawnienia instalacyjne – kierunki odpowiednie i pokrewne

Każdy, kto planuje zdobycie uprawnień budowlanych, musi już na etapie wyboru kierunku studiów, zastanowić się, jaka specjalność uprawnień będzie mu najbardziej odpowiadać (program na komputer). Do wyboru jest m.in. specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, specjalności inżynieryjne oraz specjalności instalacyjne (program na telefon).

Do każdej ze specjalności przypisane są kierunki studiów odpowiednie oraz pokrewne, a także konkretne zawody – informacje te znajdują się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 6 maja 2019 roku (program egzamin ustny).

Istnieją trzy specjalności instalacyjne, z których każda jest odrębna i wymagająca innego wykształcenia. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń jest dostępna dla osób, które ukończyły studia odpowiednie na kierunku telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja lub miernictwo elektryczne i telekomunikacja (opinie o programie). Uprawnienia w ograniczonym zakresie także dostępne są dla osób, które ukończyły w/w kierunki lub kierunku pokrewne, do których zalicza się informatykę, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, elektrotechnikę czy inżynierię elektryczną (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia instalacyjne


Dla uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiednie kierunki studiów do energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza lub wiertnictwo nafty i gazu. Natomiast kierunkiem pokrewnym jest budownictwo. W przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierunków odpowiednich zaliczono elektrotechnikę, inżynierię elektryczną oraz elektroenergetykę (promocja 3  w 1). Kierunki pokrewne to elektronika, energetyka, elektronika i telekomunikacja, transport, elektryczny transport szynowy, automatyka i robotyka oraz miernictwo elektryczne i programowanie sterowników.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !